Foto: Pixabay.com
Ekonomija

Zbog kašnjenja, bez kredita tri godine

Izvor: 
S. Moravčević/Novosti Sre, 22/06/2016 - 16:58

Građanima koji ne izmiruju na vreme svoje obaveze prema bankama slede kazne. Zavisno od „prekršaja", odnosno, da li imaju mali ili veliki dug, primenjuju se i sankcije. Svi podaci o kreditima, kreditnim karticama, dozvoljenom minusu i čekovima nalaze se u Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije. Kada banka povuče izveštaj, iz ove institucije dobija sve podatke o klijentu, odnosno o tome da li uredno otplaćuje sve svoje obaveze. Kako kašnjenje građana u otplati pojedinih zajmova raste, tako su banke sve opreznije i rigoroznije.

Najveći „greh" građana je neplaćanje rata za kredite. Ukoliko se sa obavezama kasni duže od dva meseca i ovo registruje Kreditni biro, u naredne tri godine ne može da se uzme novi zajam. Podatke čuva i sam Kreditni biro, tako da kada banka povuče izveštaj automatski ima uvid u to da je postojalo kašnjenje.

Najblaža kazna je za klijenta koji uđe u „crveni" minus za iznos održavanja tekućeg računa. On, na primer, zavisno od banke ne može da dobije čekove narednih mesec dana. Ukoliko mu je dug po tekućem računu veći od 5.000 dinara, čekove ne može da uzme u naredna tri meseca. Naravno, za svaki dan prekoračenja dozvoljenog minusa se zaračunava zatezna kamata, koja se kreće i do 60 odsto na godišnjem nivou.

Opširnije na sledećem linku. Marketing

Najnovije vesti