Justicia Foto: pixabay
Hronika

PANČEVO: Apelacioni sud smanjio kaznu za proneveru bivšoj kontrolorki u ekspozituri Banke Inteza

Pančevo, Pet, 14/02/2020 - 16:36
Vladimir Đoković


Apelacioni sud u Beogradu smanjio je kaznu zatvora Jovanki Vuković Joki, bivšoj kontrolorki u ekspozituri Banke Inteza u Pančevu, sa sedam na pet godina zatvora.  Jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 5 godina njoj je izrečena zbog izvršenja krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti u produženom trajanju i krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca  u podstrekavanju.

Do preinačenja odluke Višeg suda u Pančevu koji je osudio na 7 godina zatvora došlo je navodi se u informaciji na sajtu jer je Apelacioni sud drugačije procenio značaj olakšavajućih i otežavajućih okolnosti pri odmeravanju kazne.

" Po nalaženju Apelacionog suda,  u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, pravilno je prvostepeni sud od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljene cenio njen raniji život, priznanje izvršenja krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti, kao i porodične i lične prilike.
 
Od otežavajućih okolnosti prvostepeni sud je pravilno uzeo u obzir način i okolnosti pod kojima je okrivljena izvršila krivično delo, da je prema utvrđenom stanju stvari u vremenskom periodu od gotovo 8 godina sa računa klijenata banke u 10 navrata neosnovano kao kontrolor smene podizala i prisvojila novac koji joj je poveren u radu, te da ta količina radnji koja ulazi u sastav produženog krivičnog dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti predstavlja naročito iskazanu upornost u vršenju krivičnog dela, što uz okolnost da protivpravno pribavljena imovinska korist značajno prelazi meru koja je potrebna za izvršenje težeg oblika ovog krivičnog dela, ukazuje na činjenicu pojačanog ugrožavanja zaštićenog dobra, što predstavlja otežavajuću okolnost.
 
Međutim, po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je dao prenaglašen značaj otežavajućim okolnostima na strani orkviljene, a olakšavajućim okolnostima nije dao dovoljan značaj, zbog čega je Apelacioni sud uzeo u obzir napred navedene olakšavajuće i otgežavajuće okolnosti, ali i kajanje okrivljene i spremnost da nadokndi pričinjenu štetu, te je prvostepenu presudu preinačio u pogledu odluke o krivičnoj sankciji nalazeći da će se jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 5 godina ostvariti svrha kažnjavanja.", objavljeno je u informaciji Apelacionog suda o ovoj donetoj odluci.MarketingNajnovije vesti