Hronika

PANČEVO: Privremeni organi i prekršajna prijava u školi “Josif Pančič”

Pančevo, Pet, 16/06/2017 - 11:52
Vladimir Đoković 

Informaciju da su u srednjoj poljoprivrednoj školi “Josif Pančić” uvedeni privremeni organi rukovođenja, potvrdila je gradska prosvetna inspekcija.

Novi privremeni VD direktor je Goran Bimbašić koji je do pre nekoliko godina bio direktor poljoprivredne škole. A ostavku je podneo dosadašnji VD direktor Miodrag Jelača,kao i direktor pre njega Nenad Korać.

 

Od šefa Odeljenja prosvetne inspekcije Nade Berkuljan dobili smo informaciju da su tokom nadzora u ovoj školi uočene nepravilnosti kao i da su naložene mere za njihovo oklanjanje u datim rokovima.

 

- Kontrolnim pregledom je konstatovano da mere nisu izvršene i njhovo izvršavanje je, u skladu sa zakonom naloženo rešenjem . Za izvršavanje rešenja zakonom je određen rokod 8 dana. Direktor je uložio žalbu na rešenje, kojom je u skladu sa zakonom odloženo izvršenje do rešenja drugostepenog organa. drugostepeni organ (Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice odbio je žalbu direktora Škole, na rešenje Odeljenja prosvetne inspekcije u Pančevu, kao neosnovanu. Školski odbor je imao rok od 8 dana da postupi po rešenju Pokrajinskog sekretarijata. Školski odbor nije postupao u propisanom roku. Zapisnikom o drugom kontrolnom pregledu je utvrđeno da je sednica održana nekoliko dana po isteku roka sa dnevnim redom koji se nije bavio donošenjem odluka po rešenjima nadležnih organa. Na sednici su članovi školskog odbora obavešteni da je direktor podneo ostavku iz ličnih razloga, nakon čega je donesena odluka da se imenuje vršilac dužnosti.Zapisnik sa dokumentacijom je prosleđen Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, Skupština jedinice lokalne samouprave je obaveštenada preduzme mer iz svoje nadležnosti, odnosno da razreši članove školskog odbora u skladu sa zakonom. Protiv Škole i odgovornog lica je, u skladu sa zakonom,  podnesen zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, navodi se u informaciji koju smo dobili od prosvetne inspekcije.

 

Školom trenutno rukovode privremeni organi i to privremeni školski odbor i privremeni v.d. direktora koje je imenovao Pokrajinski sekretarijat.

 

- Mandat privremenim organima traje najduže šest mesci. Po isteku ovog roka Odejlenje prosvene inspekcije ce dobiti zahtev Pokrajinskog sekretarijata da utvrdi da li su otklonjene nezakonitosti zbog kojih su uvedene privremene mere. Konkurs za direktora Škole može se raspisati tek po isteku roka za otklanjanju nepravilnosti zbog kojih su privremene mere uvedene, piše u informaciji dobijenoj od prosvetne inspekcije. 
MarketingNajnovije vesti