Zgrada suda u Pančevu
Hronika

PANČEVO: Prošle godine više od 20 maloletnika osuđeno zbog neovlašćenog držanja opojnih droga

Pančevo, Sre, 12/02/2020 - 08:37
Vladimir ĐokovićViši sud u Pančevu tokom prošle godine vodio je 215 krivičnih postupaka prema maloletnim licima, od čega je 145 predmeta u kojima se vode istražni postupci prema maloletnim licima, a 70 predmeta je koji su vođeni po predlogu Višeg javnog tužilaštva za izricanje vaspitne mere ili druge krivične sankcije prema maloletnom licu, navodi se u informaciji koju je 013info.rs dobio od Višeg suda.

Po strukturi izrečenih sankcija maloletnim učiniocima krivičnih dela vaspitna mera – sudski ukor izrečena je u 26 predmeta, 19 maloletnika dobilo je meru da se, bez naknade, uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja,

Vaspitnu meru posebnu obavezu dobilo je njih troje, a upućivanje u vaspitno popravni dom izrečeno je za četvoro maloletnika, posebnu obavezu dobila su tri maloletnika, a vaspitne mere odvikavanja od alkohola i droge izrečena je jednom licu, a jedan maloletnik izvršilac krivično dela osuđen je na kaznu maloletničkog zatvora.

Krivični postupci prema maloletnicima prošle godine u 22 slučaja vođeni su zbog neovlašćenog držanja opojnih droga, za tešku krađu odgovaralo je 10 maloletnika, krađu – šest lica, za laku telesnu povredu 5 lica, navodi Viši sud i dodaje da je zastupljenost drugih krivičnih dela – zanemarljiva.

“Za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga izrečena je krivična sankcija prošle godine prema jednom maloletnom licu, dok je za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga krivična sankcija izrečena prema 22 maloletnika”, navodi Viši sud u Pančevu.
MarketingNajnovije vesti