Dečja radost Pančevo tabla
Hronika

PANČEVO: Šta je gradska budžetska inspekcija naložila “Dečjoj radosti” posle vanredne inspekcije

Pančevo, Uto, 18/09/2018 - 08:00
Vladimir Đoković


 

Gradska budžetska inspekcija kontrolisala je namensko i zakonitost potrošnje budžetskog novca u Predškolskoj ustanovi “Dečja radost”. Formalno reč je o vanrednoj kontroli indirektnog korisnika budžetskih sredstava za čitavu 2017. godinu. Zapisnik o kontroli potrošnje 436,3 miliona dinara iz pančevačkog budžeta koliko je potrošeno u “Dečjoj radosti” gradska budžetska inspekcija sačinila je 8. juna.

U zaključcima gradski bužetski inspektori konstatuju da “ustanova nije izvršila usaglašavanje internog akta Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke “Dečje radosti” sa Zakonom o javnim nabavkama” kao ni statuta ustanove sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Takođe je naveden zaključak da “Dečja radost” u izveštaju o popisu nije iskazala popis obaveza i potraživanja što je, tvrdi inspekcija, “u suprotnosti sa Uredbom o budžetskom računovodstvu”. Inspekcija je zaključila i da je plaćanje električne energije po računima a bez sprovedenog postupka javne nabavke “bilo u suprotnosti “ sa Zakonom o budžetskom sistemu a u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama.

Gradska budžetska inspekcija nije propustila priliku ni da naloži mere. Pa je od “Dečje radosti” zatraženo da uskladi pravilnik o javnim nabavkama sa Zakonom o javnim nabavkama, odnosno da Statut ustanove uskladi sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ovi poslovi su morali biti završeni do 1. septembra.

Dalje je naložena  mera “Dečjoj radosti” opisana “da u svom poslovanju postupa u skladu sa svim odredbama Zakona o budžetskom sistemu”. Kao i da popis imovine i obaveza, kao i usaglašavanje potraživanja i obaveza “Dečja radost” sprovodi u celosti u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstu. Obe mere, naložila je inspekcija, imaju se trajno sprovoditi.  
MarketingNajnovije vesti