Štamparija 6. Oktobar jutro posle požara
Hronika

PANČEVO: Štamparija koja je gorela pored placa od 3.500 m2 imala i kulturnu vrednost

Pančevo, Sre, 12/08/2020 - 09:29
Vladimir Đoković


Kompleks stare Štamparije 6. Oktobar koji je noćas goreo u centru Pančeva prema podacima katastra nepokretnosti u vlasništvu je firme DOO Štamparija 6. Oktobar.  Prema podacima Agencije za privredne registrer u  većinski vlasnik ove firme je Miloš Jakovljevia, koji ima 53,07 odsto udela, dok Ljubiša Jakovljević ima 28,25 odsto udela u ovoj firmi. Zakonski zastupnik-direktor je Jovana Ošal Šalković.

Prema podacima katastra, dostupnim uvidom u javni registar, komples zgrada štamparije koji se vodi na Ulicu dr Svetislava Kasapinovića, prostire se na 3.513 kvadratnih metara, a na njemu postoji upisana hipoteka sa kraja 2013. godine.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo Štampariju u ulici Dr. Kasapinovića 11 vodi kao vredan objekata pod prethodnom zaštitom.

Zakon navodi da “stvari i tvorevine za koje se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju, uživaju zaštitu u skladu s odredbama ovog zakona (u daljem tekstu: dobra koja uživaju prethodnu zaštitu).

Isti propis navodi da prethodnu zaštitu uživaju:

“nekropole i lokaliteti s arheološkim, istorijskim, etnološkim ili prirodnjačkim sadržajem; stara jezgra gradova i naselja, graditeljski objekti, celine i delove graditeljskih objekata s istorijskim i arhitektonskim vrednostima, spomenici i spomen obeležja posvećeni značajnim događajima i ličnostima; kuće u kojima su rođene ili su u njima radile zaslužne i istaknute ličnosti zajedno sa stvarima koje su im pripadale; zgrade i mesta u prirodi vezani za značajne istorijske događaje.”.

 
MarketingNajnovije vesti