Foto: Radovan Đerić - Narodni muzej Pančevo
Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Muzej oko nas, izložba dečjih radova

Izvor: 
Emilija Šimšić Sub, 21/05/2016 - 13:25

U Narodnom muzeju Pančeva, juče je, u okviru manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“, održana promocija kataloga „Muzej oko nas” i izložba dečijih radova. U katalogu „Muzej oko nas”, dat je prikaz 18 muzejskih kreativnih radionica, koje su realizovane u 2014. i 2015. godini. Kroz ovaj vid rada sa decom, sprovedena je prezentacija muzejske i druge građe Narodnog muzeja Pančevo.  

„Katalog je tako koncipiran, da se, kroz kreativna stvaralaštva dece, predstavi svaki segment muzejske delatnosti, i prenese dodatno znanje o svemu što se nalazi oko nas”, rekla je urednica kataloga, Olivija Sladojević, muzejski pedagog.  

Pedagoško odeljenje Narodnog muzeja Pančevo, poslednjih godina u kontinuitetu sprovodi aktivnost kreativnih radionica. Obrađuju se likovne, istorijske, etnološke, arheološke i kulturološke teme, baveći se materijalnim i nematerijalnim kulturnim nasleđem. Sprovođenje rada ovih radionica, nije vezano isključivo za lokalnu zajednicu, već obuhvata šire područje. Muzej je na ovaj način dobio novi broj mladih poštovalaca i tako opravdao zalaganje svog stručnog tima.

E. Š.Marketing

Najnovije vesti