Gradsko veće

Nastavak borbe protiv uzurpatora poljoprivrednog zemljišta

Pančevo, Pet, 08/07/2016 - 16:37
Tanja Marin


PANČEVO – Na 13. sednici Gradskog veća u ovom sazivu članovi su usvojili Rešenje o formiranju radne grupe za sprovođenje Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva. Na čelu radne grupe u kojoj ima sedam članova se nalazi većnica za poljoprivredu grada Pančeva, Zorica Repac.

- Zadatak radne grupe je da u skladu sa Zakonom o poljoprivredi omogući da se procesuiraju svi koji bez pravnog osnova koriste državno poljoprivredno zemljište. U okviru nadležnosti radne grupe je da postupa po zapisniku poljoprivrednog inspektora i da reguliše stvari na terenu, kako bi se vršilo suzbijanje uzurpatora državnog zemljišta, ocenio je Zoran Grba iz Sekretarijata za poljoprivredu.

Sekretarijat za poljoprivredu je predložio Gradskom veću da se zbog perioda žetve ovo rešenje usvoji po hitnom postupku i da stupi na snagu danom donošenja, što je veće prihvatilo.

Na dnevnom redu ove sednice Gradskog veća bio je i Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva Sekretarijata za zaštitu životne sredine. U ovom Izveštaju obuhvaćeni su praćenje i monitoring kvaliteta vazduha, vode i buke. U Izveštaju o kvalitetu vazduha, koji meri Zavod za javno zdravlje, stoji da u 2015. godini, osim praškastih materija, nije bilo prekoračenja dozvoljenih granica, što se poklapa sa izveštajem sa gradskih mernih stanica, gde je najveće zagađenje zabeleženo od strane suspendovanih čestica, PM10. Što se tiče kvaliteta površinskih voda tokom prošle godine prvu, drugu ili treću klasu kvaliteta voda zadovoljili su samo jezero u Kačarevu i reka Tamiš, dok je voda na kupalištima u Ivanovu, na Ponjavici, u Omoljici i Banatskom Brestovcu, i na Beloj Steni prošle godine bila nezadovoljavajućeg kvaliteta. U ovom Izveštaju zapažen je i problem količine komunalne buke, gde je prekoračenje buke mereno na 41 obaveznoj lokaciji i dva izmeštena mesta. Na samo osam mernih mesta količina buke zadovoljava propisane granice, na 20 uopšte ne zadovoljava, a na preostalim mernim mestima noću buka prelazi propisane granične vrednosti, dok je danju buka ispod dozvoljene granice.

Gradsko veće je podržalo Predlog Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja i Sekretarijata za finansije o apliciranju na javni poziv Vlade Republike Srbije na IPA -  Razvoj efektivnih usluga u oblasti obrazovanja i socijalnih usluga. Grad Pančevo i Dom za decu bez roditeljskog staranja Spomenak” će aplicirati na ove pretpristupne fondove Evropske unije sa projektom Prevencija napuštanja obaveznog školskog obrazovanja u Pančevu”. Ukupna vrednost projekta je 204.225 €, od čega će iz fondova Evropske unije biti finansirano 90 odsto vrednosti, dok će preostalih 10 odsto (2.541.422 dinara) biti obezbeđeno iz budžeta Grada za 2017. godinu.

Većnici su jednoglasno usvojili Predlog rešenja o obrazovanju Komiteta za bezbednost saobraćaja, tela, čija je uloga podsticanje, organizovanje i usklađivanje poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su u nadležnosti grada Pančeva. Komitet čini 13 članova i ima četvorogodišnji mandat, a predsednik je gradski većnik zadužen za saobraćaj, Aleksandar Stevanović. Ovom prilikom usvojeno je i Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju teritorije grada Pančeva i propisa iz oblasti saobraćaja koje se vrši u sklopu polaganja ispita za obavljanje taksi prevoza. 

Javno komunalno preduzeće ‘’Starčevac” iz Starčeva u 2015. godini je ostvarilo neto dobit u iznosu od 387.643 dinara, od čega je, odlukom Nadzornog odbora ovog preduzeća, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, 50 odsto dobiti (193.821,71 dinar) uplaćeno, osnivaču, tačnije u budžet grada Pančeva.

T. M. 

 
MarketingNajnovije vesti