Politika

PANČEVO: Zahtevi Gradskoj upravi za upis, izmenu ili dopunu biračkog spiska do ponoći 17. marta

Izvor: 
Gradska uprava Sub, 04/03/2017 - 08:04

Gradska uprava Pančeva obaveštava građane Pančeva da je Jedinstveni birački spisak – deo biračkog spiska za područje grada Pančeva, na osnovu koga će se 2. aprila 2017. godine održati izbori za predsednika Republike Srbije izložen na uvid u Gradskoj uravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, u prostoriji 107/Ι sprat.

Građani mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak grada Pančeva, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati u službenim prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, Ι sprat soba br. 107 i zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska do 17. marta 2017. godine u 24,00 časa, nakon čega se birački spisak zaključuje.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, podnosi se Gradskoj upravi grada Pančeva pismeno na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra Ι br. 2-4 ili neposredno u službenim prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, Ι sprat soba br. 107.

Posle zaključenja biračkog spiska od 18. marta do 29. marta 2017. godine u 24,00 časa (najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora) građani mogu zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Gradske urave grada Pančeva po mestu prebivališta.

Od proglašenja predloga kandidata za predsednika Republike Srbije pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i podnosilac predloga kandidata za predsednika Republike Srbije.

Između glasanja i ponovljenog glasanja na izborima za predsednika Republike Srbije građani mogu zahtev za promene u biračkom spisku podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave najkasnije 48 časova pre dana ponovljenog glasanja.

U birački spisak se upisuje i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).

Zahtev za upis podatka da će birač na predstojećim izborima za predsednika Republike Srbije glasati prema mestu boravišta u zemlji podnosi se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu boravištu u zemlji, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, 11. marta 2017. godine u 24,00 časa.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.birackispisak.mduls.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.
MarketingNajnovije vesti