PR

PEVAM, SKAČEM, STVARAM POKRET, NIJE TEŠKO – HOĆU OPET

Izvor: 
013 info Čet, 25/04/2019 - 13:33

Edukativni centar „Korak po korak 2“ 11. maja 2019. godine organizuje seminar na temu stimulacije razvoja komunikativnih i socijalnih veština kod dece - kroz zvuk, pokret i ritam.

 

Seminar je namenjen stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, logopedima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, personalnim asistentima), svima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova, učiteljima i vaspitačima, specijalnim pedagozima, pedagoškim asistentima), studentima društvenih nauka (defektologija, medicina, psihologija, sociologija…) i naravno – roditeljima. O aktivnostima EC „Korak po korak 2“ i ovoj važnoj temi razgovarali smo sa Jelenom Kudrić, dipl. defektologom logopedom, reedukatorom psihomotorike i montesori vaspitačem i Milicom Pejčić, takođe logopedom i montesori vaspitačem, koje su nam objasnile zašto su pokret, igra, ples, muzika i ritam važni za psihomotorički razvoj deteta i u čemu je posebnost predavanja koju organizuju u okviru edukativnog centra.

rsz_img-0055.jpg

Zašto su važne govorno-jezičke igre?

 

Najnovija istraživanja dečijeg mozga pokazuju da govorno-jezičke igre koje podstiču sva čula u kombinaciji sa zvukom, pokretom ritmom najtrajnije stimulišu nervni sistem.  - Temelj zdravog razvoja govora nastaje u prvim godinama života. Zato je važno da se već s malom decom svakodnevno igramo, pevamo i da razgovaramo. Govor deci omogućava upoznavanje sveta i sebe samih. Kroz muzičko-ritmičke i jezičke igre deca vežbaju slušanje i ponavljanje, reaguju na pitanja, neverbalno (kroz gest, mimiku) ili verbalno (kroz reč) izražavaju vlastite osećaje i želje, putem pokreta kanališu određene nedostatke. Deca korišćenjem zvuka, pokreta i ritma kroz govor najbolje izgrade most od Ja do Ti. Stimulacija razvoja socijalnih veština i osećaja pripadnosti, se najbolje ogleda kada se dete nađe u grupi dece koja zajedno stvara ritam, pokret, zvuk-muziku. Tu će se povučena deca posle određenog vremena priključiti grupi, a agresivna deca će sarađivati tako da mogu da učestvuju u aktivnosti (zabavi). Povezivanje govora sa zvukom, pokretom i ritmom predstavlja trening za mozak. Razne igre (kao što su ritmičke pesmice- stihovi praćeni pokretima prstiju i pljeskanjem ili priče propraćene pokretima ruku) idealne su za podsticanje govorno-jezičkog razvoja, emocionalnih i socijalnih veština u porodici, školi. Igre koje uz zvuk i ritam bude pokret, a kroz pokret kompenzuju govor se mogu primenjivati kako na ranom uzrastu tako i kod dece školskog uzrasta, a same aktivnosti kod deteta bude radoznalost, istraživanje i kreativnost.

Dakle govor, pevanje, poskakivanje, pljeskanje, ritam i pokret predstavljaju pravi fitness za mozak. Korišćenje malih rekvizita u toku igre dodatno oživljavaju jezičku kompetenciju dece. Svakom detetu je dovoljan glas, prsti, ruke i stopala kako bi motorički izrazilo zahteve koje aktivnosti /igre od njih traže bez uslova korišćenja govora. Kako vreme odmiče određena igra u detetu kroz imitaciju budi želju za neverbalnom ili verbalnom komunikacijom, objašnjava Jelena Kudrić.

 

Kako je nastao ovaj program?

 

- Milica i ja smo završile stručnu obuku i, s obzirom na to da su sve pesmice koje se koriste na engleskom, prvo prevele, prepevale te pesmice i praktično napravile program na srpskom jeziku. Isprobale smo prvo sa našom decom, koja pohađaju edukativni centar, najpre kroz individualan rad sa detetom. Nakon što smo isprobale rad u grupi, shvatile smo da njima rad u grupi mnogo više prija, jer svako dete različito reaguje i na zvuk i na pokret, i da oni jedni druge pokreću. Nakon što smo to krenuli da radimo u okviru našeg Centra tokom prošle godine, došle smo na ideju da napravimo seminar, koji će koristiti svima, pogotovo zato što imamo uočen porast dece sa problemima u uzrastu između druge i treće godine. Imamo sve više dece koja slabo komuniciraju, bez kontakta pogledom, u fondu imaju samo po dve-tri reči. Dakle, starosna granica se spušta, a odlično je to što su se roditelji aktivirali i žele da dovode decu. Njima je takođe potrebna pomoć i u tome da osveste i prihvate da dete ima problem i naravno, edukacija kako da se tim problemom bave i pomognu svom detetu. Zato smo se odlučile da napravimo seminar da podelimo naša znanja i iskustva sa našim kolegama i vaspitačima i svima koji rade sa decom i roditeljima, kaže Jelena.

rsz_img-0045.jpg
Šta možemo naučiti?

 

O ciljevima programa i veštinama koje su potrebne kako stručnjacima, vaspitačima i učiteljima, tako i studentima, i što je vrlo važno – roditeljima, govorila nam je Milica Pejčić, master logoped i montesori vaspitač.  - Učesnici programa stiču znanje i primenu aktivnosti stimilucije razvoja komunikativnih i socijalnih veština kod dece kroz zvuk, pokret i ritam. Kroz aktivnosti u kojima deca čuju zvuk i ritam koji ih navode na pokret (pokret čitavog tela ili njegovih delova), slušaju i počinju da stvaraju muziku (koja podrazumeva produkciju glasa i govora i podstiče kreativnost), njihova energija poboljšava njihovo učenje u mnogim oblastima: 1.Glas - aktivnosti koje podstiču: pravilan položaj i pokrete govornih organa (pokreti usana, jezika, vilice , mekog nepca, obraza), akustičke osobine glasa: jačinu, visinu, trajanje i boju glasa 2. Govor i jezik - aktivnosti koje podstiču auditivnu percepciju (primanje govorne poruke i kontrolu vlastitog iskaza po tempu, jačini i sadržaju) i verbalno razumevanje; kroz stalno ponavljanje određenih reči u pesmama dete kroz imitaciju uči reči i čitave rečenice, stiče znanja iz rane pismenosti, 3. Matematika - aktivnosti koje uključuju kretanje (prostorna orijentacija), delove određene pesme, relacije(interakcije), odnose (prostorno-vremenske). Autori seminara povezuju različite metode rada od reedukacije psihomotorike preko korišćenja muzike i ritma kao osnovnog pokretača u stimulaciji i razvoju govora kod dece. Uz video prikaze videćete kako da koristite zvuk, pokret i ritam u individualnom i grupnom radu sa decom koja imaju teškoće u govorno-jezičkom, senzornom, emocionalnom i socijalnom razvoju, a u toku same radionice ćete primeniti stečeno znanje. Ko su predavači? • Jelena Kudrić, dipl.defektolog logoped, reedukator psihomotorike, montesori vaspitač • Milica Pejčić, master logoped, montesori vaspitač Stručna usavršavanja predavača: NTC sistem učenja; Marte Meo; „Podsticanje senzorne integracije kod dece-čulima do uspeha“; “Augmentativna i alternativna komunikacija”/Doroty Fraser; Mentalno zdravlje beba-Rane anksioznosti; „Usung Music to Teach Social Skills“/Ryan Judd; “The Role of Relationships in Early Development: The Connection Between Experiences and Language Capacity”/ Alison D. Peak; “Sensory Processing Disorder and Its Impact on Speech and Language in the Pediatric Population”/ Jolen R. Fernald… Predavači seminara su ujedno i autori mnogobrojnih predavanja koja se održavaju u okviru EC„Korak po korak 2“. Imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom različite govorno-jezičke patologije i smetnjama u razvoju.

 

O detaljnijim informacijama, načinu prijave i uplati kotizacije zainteresovani mogu pozvati broj 061/4400-588 ili pisati na e-mail: [email protected]

 

Plan realizacije programa

09:00-09:30 Prijava učesnika 09:30-11:00 Zvuk, pokret, ritam i govor (uz video prikaz) 11:00-11:15 Pauza za kafu 11:15-12:45 Kako kroz zvuk, pokret i ritam možemo razvijati neverbalnu i verbalnu komunikaciju + video prikazi 12:45-13:15 Pauza za ručak 13:15-14:45 Kako kroz zvuk, pokret i ritam možemo razvijati emocionalne i socijalne veštine + video prikazi 14:45-15:00 Pauza za kafu 15:00-16:30 Radionica 16:30-17:00 Diskusija i podela potvrda Broj mesta je ograničen. Trajanje seminara: jedan dan - 8h. Datum održavanja: 11.05.2019.godine od 9h do 17h Mesto održavanja seminara: EC“Korak po korak 2“, Braće Jovanovića 76, 26 000 Pančevo. Kotizacija za seminar iznosi 3000,00 rsd. U cenu je uključen radni materijal, sertifikat, ručak i osveženje na pauzama (kafa, sok, voda, čaj).

 

Novitet u EC „Korak po korak“ -  „Tamna soba“

 

EC „Korak po korak“ kao eksperimentalni vid trrapije , uveo je tzv. „Tamnu sobu“, a prva iskustva su da su deca oduševljena. U tamnoj sobi se tretman izvodi u mraku i koriste se samo svetleće igračke, kao i igračke koje proizvode zvuk. Šta se onda dešava kod dece? U mraku se pojačavaju sva čula i oni se oduševljavaju svetlećim predmetima i igračkama. Više se oglašavaju dok su u mraku, više komuniciraju, otkrivaju izvor zvuka i svetla, a kompletno iskustvo ih navodi na to da otkrivaju sami sebe, dakle „Tamna soba“ nam izuzetno pomaže u logopedskoj terapiji i stimulaciji komunikativnih i socijalnih veština.

rsz_img-0048.jpgMarketingNajnovije vesti