Kupanje u tamišu
Servisne informacije

IZVEŠTAJ: Kupanje dozvoljeno na Tamišu, Beloj Steni, Ponjavici kod Omoljice i jezeru u Kačarevu

Izvor: 
ZZJZ Sre, 23/08/2017 - 10:42Na osnovu Izveštaja o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu Zavoda za javno zdravlje Pančevo uzorkovanje je obavljeno 16.08.2017. godine. Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja utvrđeno je da se kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju) kupalište na reci Dunav (kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica)) kupalište na Ponjavici (kupalište u Omoljici), kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupalište na Ponjavici (kupalište u Banatskom Brestovcu) ne može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kontrolisani uzorak reke Tamiš (kupališta u Pančevu, Jabuci i Glogonju) , sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljava kriterijume Uredbe i Pravilnika  za vodna tela tip 1 (velike nizijske reke), klasa II (dobar ekološki status) za kupalište u Jabuci i klasa III za kupališta u Pančevu i Glogonju. Površinske vode koje pripadaju klasi III mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Uzorci reke Dunav kupalište Bela Stena (levo i desno od špica), sa aspekta ispitivanih parametara zadovoljavaju kriterijume Uredbe i Pravilnika  za vodna tela tip 1 (velike nizijske reke), za  klasu III (dobar ekološki status). Površinske vode koje pripadaju klasi III mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kontrolisani uzorci reke Ponjavice (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) za veštačka vodna tela, za klasu III (umeren ekološki status) za kupalište u Omoljici i klasu IV(loš ekološki status) za kupalište u Banatskom Brestovcu zbog povećane vrednosti suspendovanih materija i HPK (bihromatna i permaganatna metoda BPK5. Površinske vode koje pripadaju klasi  IV ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Uzorak sa kupališta u Ivanovu zadovoljava kriterijume Uredbe i Pravilnika za veštačka vodna tela za klasu III (umeren ekološki status) osim za parametar HPK-bihromatna metoda. Sa zdravstvenog aspekta ova površinska voda može se koristiti za kupanje i rekreaciju.

Voda iz jezera u Kačarevu zadovoljava kriterijume Uredbe i Pravilnika za veštačka vodna tela za klasu II (dobar ekološki status). Površinske vode koje pripadaju klasi II mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekeracije.
MarketingNajnovije vesti