Sviatok poďakovania za úrodu zeme vo Vojlovickom cirkvenom zbore

Vojlovičania nezabudli na Božie požehnanie

Izvor: 
Alena Kulíková Pon, 30/10/2017 - 08:02

V  nedeľu 22. októbra na pôde cirkevného zboru vo Vojlovici  slávili ďakovné služby Božie keď veriaci vyjadrili svoju vďaku Pánu Bohu za všetko požehnanie, starostlivosť, dobrodenia a dary, ktoré počas roka dostali. 

rsz_dsc_0332.jpg

Našu pozornosť dnes chce upriamiť aj na duchovné dary a požehnanie, ktorých sa nám počas roka dostávalo. Toto celkom určite nie sú maličkosti. Sú to ohromné dary, ktoré od Boha dostávame a ktoré nám, umožňujú žiť plnohodnotný život. Tak ako každý rok usilovné ruky žien pripravili priliehavú výstavu rôznych druhov plodov, ovocia a rastlín, ktoré sú veľkým bohatstvom a telesnou potrebou každého človeka počas celého roka. Bez nich by život ani nebol. No i tento krát výstava v spoločnej organizácii bola úspešná, za čo treba tiež ďakovať. Prekrásne vyzdobený kostol navštívil veľký počet veriacich v túto slávnostnú nedeľu počas ktorej sa spevom, modlitbou a slovom Božím poďakovali pre všetku úrodu zeme v poliach, záhradách a ovocných sadoch. Prítomným sa slávnostnou kázňou prihovoril farár Branislav Kulík, ktorý  okrem telesných darov hovoril aj o daroch duchovných ktoré potrebujeme každodenne. Príležitostnú pieseň zaspieval vojlovický cirkevný spevokol pod taktovkou Evky Brezníkovej. 

Bola to slávnostná nedeľa ktorá potešila, zohriala a rozveselila duše všetkých kresťanov, všetkých ľudí ktorí si vážia tieto božské dary a úsilie každého z nás. V dnešnej uponáhľanej dobe sa na ďakovanie často zabúda.Vo Vojlovici však dokázali, že tu vedia byť ľudia vďační za všetko, čo nám Boh dáva. A nezabúdajú ani na starú ľudovú múdrosť: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania.

Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

projekat_manjine_baner_2017.jpgMarketingNajnovije vesti