Foto: pixabay
Srbija

Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere

Pančevo, Pon, 06/05/2019 - 13:33
Suzana Prvulj


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje, a prijave se podnose od danas, 6. maja, do 21. maja.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2019. godine, u trajanju od deset dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 26.324,00 dinara.

Uz ovo, uslov je da penzioneri nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica (ukoliko je korisnik već preuzeo), dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava o tome gde žele da koriste rehabilitaciju.

Kako se navodi sa sajtu PIO fonda, u besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno, vozne karte drugog razreda.Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan. Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera. Penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti.

Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.

Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad). Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijavu i spisak banja možete pogledati ovde.
MarketingNajnovije vesti