trudnica Foto: pixabay
Srbija

Da li topli obrok, regres i bonusi ulaze u obračun za porodiljsku naknadu?

Izvor: 
Bebac Sub, 01/10/2022 - 09:36Pre izmena Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom godine u obračun za porodiljsku naknadu ulazila je samo plata uvećana za minuli rad. Prema trenutnom zakonu u osnovicu porodiljske naknade ulaze primanja koja je mama dobijala 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Ipak, u prosek ne ulazi samo plata već u prosek za porodiljsko ulaze i sva primanja na koje je poslodavac platio doprinose. 

Ovo znači da pored osnovne zarade, uvećane za minuli rad, u obračun ulaze i ostala primanja koja imaju karakter zarade. Dakle, u obzir za obračun ulaze putni troškovi, topli obrok, stimulacija, bonusi i drugi dodaci, piše Bebac.

Takođe, bitna činjenica za sve mame jeste da naknada u prva tri meseca odsustva ne može biti manja od minimalca koji je utvrđen na dan početka ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu. 

Porodiljska naknada takođe ulazi u obračun

Jedan od najčešćih nepoznanica zakona odnosi se na mame koje ostanu u drugom stanju za vreme porodiljskog bolovanja ili one koje odmah nakon povratka na posao ostanu u drugom stanju.

S obzirom na to da država na porodiljsku naknadu plaća doprinose kompletan period porodiljskog odsustva će ući u obračun za naredno porodiljsko odsustvo.  
MarketingNajnovije vesti