Grafikon

Foto: Pixabay
Srbija

Deficit budžeta Srbije u prvoj polovini godine 75,5 milijardi dinara, javni dug 55 odsto BDP-a

Izvor: 
Beta Sre, 04/08/2021 - 10:47


Deficit budžeta Srbije u prvoj polovini godine iznosio je 75,5 milijardi dinara jer su prihodi bili 696,1 milijardu, a rashodi 771,6 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U junu je ostvaren suficit u iznosu od 24,2 milijarde dinara.

Prihodi u junu su bili 162,3 milijarde dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 149 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 60,2 milijarde dinara, poreza na dobit u iznosu od 37,6 milijardi (u junu se uplaćuju obaveze po osnovu konačnog obračuna) i akciza u iznosu od 31,3 milijarde dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 11,9 milijardi dinara, a priliv donacija bio je 1,3 milijarde.

Rashodi u junu su iznosili od 138,1 milijardu dinara. Troškovi za zaposlene su bili 27,5 milijardi dinara, subvencije 31 milijardu, ostali tekući rashodi 11,4 milijarde, kapitalni izdaci 17,5 milijardi, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 11,4 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u prvih šest meseci ove godine je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 38,8 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 30,9 milijardi.

Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit u iznosu od 175,5 milijarde dinara, navelo je Ministarstvo finansija.

Javni dug Srbije na kraju juna 55 odsto BDP-a

Ministarstvo finansija danas je objavilo i da je javni dug Srbije na kraju juna ove godine iznosio 28,26 milijardi evra, što je činilo 55 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Na kraju maja javni dug je bio oko 28,08 milijardi evra, odnosno 54,7 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju prošle godine iznosio 26,66 milijardi evra, ili 57,4 odsto BDP-a.

 
MarketingNajnovije vesti