Putovanje avion Foto: pixabay
Srbija

NA IVICI EGZISTENCIJE: I pančevačke turističke agencije danas ispred Vlade Srbije

Izvor: 
013info Čet, 22/10/2020 - 10:37


Turističke agencije Srbije danas će ispred Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici održati socijalni skup i predati svoje zahteve. Ovaj skup počeće u 12 sati.

- Okupljanje je isključivo strukovno, cilj je da zaštitimo branšu i nastavimo da radimo, kažu iz agencija.

Ovom protestu pridružiće se i turističke agencije iz Pančeva, koje su se obratile i gradskim vlastima za pomoć. Odgovor, kako su nam rekli, nisu dobili.

Zbog pandemije kovida 19 radnici u turizmu su u vrlo teškom položaju - dovedeni su na ivicu egzistencije. Već više puta su upozoravali na to.

Šta to agencije traže?

Traže da Fond za razvoj, koristeći dodatna sredstva samo za sektor turizma, zahteve turlstlčklh agencija rešava po hitnom postupku, sa rokom odobrenja od mnksimum 30 dana. U vanrednlm okolnostima za poslovanje turističkih agencija redovne procedure I rokovi u donošenju odluka Fonda za razvoj biće zakasnele i neće doprinetl konsolidaciji i održanju likvidnosti turističkih agencija.

Traže hitnu bespovratnu i bezuslovnu flnansijsku pomoć agencijama koje će omogućiti opstanak po sledećem ključu:

  • 5.000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 40
  • 4.000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 35
  • 3.000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 25
  • 2.000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 20
  • 1.000.000,00 dinara subagentima

Finansijskom podrškom agencijama omogućiće se njihovo preživljavanje u tešklm uslovirnn i sačuvati supstanca te stvoriti uslovi za realizaciju zamenskih putovanja. Ukupna procenjena vrednost zamenskih putovanja je oko 85 miliona eura. Ukupna procenjena vrednost tražene pomoći je oko 15 mlllona eura. Hitna finansijska pomoć preduprediće bankrot agencija, gubitak radnih mesta i trajnu nemogućnost reralizacije zamenskih putovanja.

U slučaju odsustva tražene finansijske podrške doći će do potpunog urušavanja agencijskog poslovonja, trajno, lošeg imidža organizatora putovanja u Srbiji i stvaranje ambljenta potpunog nepovercnja u sadašnje i buduće organizatore putovanja.

Traže otpis obaveza po osnovu poreza i doprinosa za 4+4 meseca opšte pomoći privredi.

Moratorijum na otplatu kredita - Zahtevaju novi moratorijum nn otplatu oboveza prema bankama i lizing kućama sa rokom od 6 - 9 meseci.

Traže odlaganje obaveza plaćanja poreza na imovinu preduzeća i poreza na dobit preduzeća u vremenu trajanja vanrednih okolnosti i vanrednih mera (koje su još uvek na snazi).

HITNO rešavanje problema polisa turistićkih agencija za organizovanje putovanja.

Pomoć za Turističke vodiče - samostalna delatnost koja nl na kojl način nlje prepoznata u dosadašnjim merama pomoći, a radi se o Ijudima koji u mnogome čine prave ambasadure turizma Srbije, pre svega u receptivnom delu turistićke ponude. Bez bilo kakvlh prihoda već 4 meseca i najave mogućnosti obavljanja posla nl u narednom periodu, svakako spadaju u kategorlju za koju se mora pronaći neko rešenje ukoliko nam je stalo da se ova delatnost očuva.

 
MarketingNajnovije vesti