Foto: pexels
Srbija

Pod kojim uslovima država daje plac ispod cene?

Izvor: 
Biznis.rs Sub, 29/05/2021 - 08:52Vlada Srbije izmenila je Uredbu kojom se utvrđuju uslovi i postupci pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup, po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade.

Kako je objavio biznis.rs, Uuz dosadašnje uslove, pravo na prodaju građevinskog zemljišta ispod tržišne vrednosti ili davanja u zakup bez naknade, imaju oni koji pokreću projekte lokalnog ekonomskog razvoja, a čijom realizacijom se povećava broj zaposlenih u privredi za najmanje jedan odsto u određenoj jedinici lokalne samouprave. Ukoliko je u pitanju nerazvijena opština, dovoljno je da se broj zaposlenih poveća za 0, 5 odsto. Broj zaposlenih u privredi ne uključuje zaposlene u javnom sektoru.

Jedinica lokalne samouprave, koja na svojoj teritoriji ima više od 30.000 stanovnika, odnosno koja pripada upravnom okrugu sa više od 30.000 stanovnika, može otuđiti građevinsko zemljište u industrijskoj ili poslovnoj zoni na svojoj teritoriji, a kojoj gravitiraju privredni subjekti sa teritorije ostalih jedinica lokalne samouprave iz upravnog okruga, po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade, za izgradnju posebno utvrđenih objekata, kao na primer, onih za obavljanje usluga servisnih centara i podrške poslovnim operacijama, kao usluga koje se pružaju putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Srbije.

Kontrolu realizacije investicionih projekata i praćenje ispunjenja ugovornih obaveza sprovode jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima.

 
MarketingNajnovije vesti