Foto: Mreža 21
Srbija

Poziv na intenzivniju borbu protiv porodičnog nasilja

Izvor: 
Tanjug/RTV Pet, 15/05/2020 - 14:25

Povodom današnjeg brutalnog dvostrukog ubistva u Erdeviku, Ministarstvo pravde je pozvalo nadležne državne organe da se još intezivnije uključe u borbu protiv porodičnog nasilja, sa ciljem da se spreči njegova eskalacija i slučajevi u kojima dolazi do smrtnih ishoda.

Neophodno je da svi kapaciteti u državi budu angažovani na suzbijanju porodičnog nasilja, jer samo zajedničko i sveobuhvatno delovanje može dovesti do smanjenja broja žrtava, poručuje Ministarstvo pravde.

U Erdeviku je danas ubijena direktorka osnovne škole i njen vozač, a osumnjičeni je prema pisanju medija njen suprug.

U saopštenju Ministarstva navodi se da se sa problemom nasilja u porodici suočavaju se sve države sveta, te da je sled epidemije bolesti COVID 19 i nepredviđenih okolnosti koje su nastale zbog toga, svuda je zabeležen porast slučajeva tog nasilja.

Podseća se da, do sada utvrđena praksa rada pravosudnih organa i postojeći zakonski okvir omogućavaju da ta borba bude sistemska i da povezuje veliki broj institucija - sudove, tužilaštva, nadležna ministarstva i zdravstvene i obrazovne institucije.

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici polovinom 2017. godine razmotreno je više od 140.000 slučajeva nasilja u porodici, usvojeno više od 50.000 hitnih mera i izrađeno više od 42.000 individualnih planova zaštite.

Za 35 meseci primene novih zakonskih mera, održano je blizu 8.000 sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju, koje se obrazuju na području svakog osnovnog javnog tužilaštva.

Ministarstvo pravde je u cilju unapređenja rada tih grupa početkom maja preporučilo da sastanke održavaju putem interneta, za šta je obezbeđeno korišćenje odgovarajuće aplikacije.

Pored efikasnog rada nadležnih organa, Ministarstvo pravde ukazuje da je u borbi protiv nasilja u porodici neophodno jedinstvo celog društva koje podrazumeva da niko ne sme da zatvara oči pred nasiljem i da je neophodna da svako ko primeti nasilje to prijavi nadležnim organima.
MarketingNajnovije vesti