Četvrtak, 12. Maj 2016 - 12:00

Izložba Skica za portret karikature

Osnovna moć karikature je njena stalna savremnost, ona nikad ne gubi aktuelnost jer se hrani samom svežinom stvarnosti savremenog sveta – hronologijom političkog, društvenog i uopšte suštinom čovekovog bića. Inicijalnu tačku za istraživanje karikature u Pančevu predstavlja nastanak humorističko-satiričnog časopisa Žiža 1871. godine, koji je pokrenuo i uređivao pesnik Jovan Jovanović Zmaj.

Premda bez namere da se izložbom predstavi istorija karikature u Pančevu, zastupljena dela i dokumentacioni materijal, upućuju na protagoniste (Stevan Milosavljević, Miloš Vušković, Slavko Pavlov) ove vrste vizuelnog stvaralaštva u gradu u prošlosti, a izborom karikatura se naglašava osobenost njihovog stvaralaštva.

Izloženi radovi pripadaju Zbirci likovnih umetnosti Narodnog muzeja Pančevo. Mnoga od njih, uz dokumentacioni materijal, deo su studijske zbirke uz Poklon-zbirku Feodore Imrei Riči (1990/1), Legata Olge i Stevana Smederevca (1975) i Legata Slavka Pavlova (1989). U skladu sa tim rasponom, Zbirka je reprezentovana i delima relativno nepoznatih autora (G. N. Gojković, Ruffo).

Autor izložbe je Dimitrije Jovanov, kustos istoričar umetnosti, svečano otvaranje je u četvrtak 12. maja u 12 časova.

Izložbu čini nekoliko manjih tematskih celina (koje potcrtavaju raznolikost karikature), u okviru kojih se bavimo bliskosšću i preplitanjem karikature, njene oblasti, sa ilustracijom, stripom; njenim posebnim vidovima, (pod)žanrovskom određenošću – portretna i politička karikatura; karikaturom kao interpretacijom/parodijom druge umetničke predstave; karikaturom kao vizuelnom dosetkom (odnos jezika i slike); karikaturom i štampom.

Četvrtak, 12. Maj 2016 - 12:00