Slika sa gradilišta – 18.07.2023. – Završni radovi na fasadi objekta u toku