• PANČEVO: Ko ima prava na promenu ličnog imena i koliko košta ova usluga – od početka godine podneto 30 zahteva

  Gradskoj upravi Pančeva tokom 2023. godine podneto je 120 zahteva za promenu ličnog imena – koje se sastoji od imena i prezimena, a do sada, u toku ove godine, pristiglo je 30 takvih zahteva, rečeno je za 013info.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  PANČEVO: Ko ima prava na promenu ličnog imena i koliko košta ova usluga – od početka godine podneto 30 zahteva
  Foto: Pixabay

  Žene češće podnose zahteve za promenu ličnog imena.

  – Građani navode iz kojih razloga menjaju lično ime, najčešće žene menjaju prezime nakon razvoda braka, kao i prezime detetu nakon utvrđivanja očinstva, precizirano je iz Gradske uprave.

  Za promenu ličnog imena je potreban zahtev koji se podnosi uz ličnu kartu i uplatu republičke administrativne takse.

  Ako je zahtev uredan, dokumenta poput Izvoda iz matične knjige i potvrde da lice nije osuđivano, pribavljaju se po službenoj dužnosti od Osnovnog suda u Pančevu, MUP-a, Lokalne poreske administracije i Poreske uprave Republike Srbije, pojašnjeno je iz GU.

  Usluga promene ličnog imena košta 1.940 dinara, a podnosilac zahteva mora da bude državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Pančevu, da nema kaznenu evidenciju u policiji, da ne duguje porez i da protiv njega nema pokrenut istražni i krivični postupak pred sudovima u Republici Srbiji.

  U skladu sa Porodičnim zakonom, po članu 346. pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, kao i dete koje je navršilo 10. godinu života, a koje je sposobno za rasuđivanje, ima pravo na davanje saglasnosti sa promenom ličnog imena.

  Na osnovu član 347. Porodičnog zakona, na promenu ličnog imena nema pravo:

  1. Lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
  2. Lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;
  3. Lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;
  4. Lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

  U skladu sa članom 350. Porodičnog zakona:

  1. Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.
  2. Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u Matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.
  3. Žalbu protiv rešenja o odbijanju zahteva za promenu ličnog imena podnosilac može izjaviti Ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo