• PANČEVO: Rapisan konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite od požara

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info
  Grad Pančevo raspisao je Konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti zaštite od požara za 2021. godinu. Njime će se podržati projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje u oblasti zaštite od požara. 
   
  U obzir za su/finansiranje uzimaće se:
   
  1. Projekti koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:
  – edukacija i obučavanje građana grada Pančeva u oblasti zaštite od požara,
  – nabavka i održavanje opreme za reagovanje tokom požara,
  – bezbednost ljudi, životinja, kulturnih i materijalnih dobara,
  – aktivizam i volonterizam građana (Projekti koji se odnose na promovisanje
  volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada… ).
  2. Projekti koji poštuju sledeće principe:
  – poštovanje ljudskih prava,
  – ravnopravnost i jednake šanse za sve,
  – odgovornost,
  – dostupnost,
  – solidarnost,
  – saradnja,
  – aktivno učešće građana.
   
   Kriterijumi za izbor projekata:
  1. Tehnička ispravnost i kvalitet dostavljene dokumentacije – od 0 do 20 bodova,
  2. Projekti čiji sadržaj doprinosi unapređenju oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 20 bodova,
  3. Projekti koji uključuju decu školskog uzrasta i mlade koji svojim aktivnim učešćem direktno učestvuju u realizaciji projekata; – od 0 do 20 bodova,
  4. Projekti podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju članstvo i opremu udruženja sa teritorije grada Pančeva u pripremi i realizaciji projekata; – od 0 do 20 bodova,
  5. Projekti koji sadrže volonterski rad i održivost projekata i mogućnost njegovog nastavka – od 0 do 20 bodova,
   
  Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od pet kriterijuma ima nula bodova, projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.
   
  Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.
   
  Predlog projekta treba da sadrži:
  • Popunjen formular za podnošenje predloga projekta,
  • popunjenu tabelu budžeta projekta,
  • kopiju Rešenja o registraciji udruženja u APRu,
  • biografiju koordinatora/ke projekta,
  • b iografiju U druženja – opis prethodnih iskustava i dostugnuća Udruženja (relevantni projekti i aktivnosti),
  • kopiju izvoda iz Statuta u druženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
  • potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava.
   
  Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora dostavi interni akt o antikorupcijskoj politici.
   
  Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 06.09.2021. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.
   
  Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2021. godine, a završni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2022. godine.
   
  Informacija o Konkursu će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i na Portalu e-Uprava. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Odeljenju za odbranu i vanredne situacije,
  Trg kralja Petra I, sprat III, kancelarija 313, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308- 960, ili mejla [email protected] .

  Grad Pančevo raspisao je Konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti zaštite od požara za 2021. godinu. Njime će se podržati projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje u oblasti zaštite od požara. 
   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo