• PANČEVO: U modernizaciju Rafinerije od 2009. godine investirano više od 800 miliona evra

  U modernizaciju pančevačke Rafinerije od 2009. godine investirano je više od 800 miliona evra, a značajan deo ovih sredstava bio je namenjen ekološkim projektima i biznis projektima koji značajno unapređuju zaštitu životne sredine. To je predstavnicima medija rečeno u petak, 13. oktobra, prilikom obilaska Rafinerije.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  PANČEVO: U modernizaciju Rafinerije od 2009. godine investirano više od 800 miliona evra
  Foto: 013info

  Rafinerija nafte u Pančevu osnovna je 1959. godine dok je prerada nafte započeta u decembru 1968. godine .Instalisani kapacitet rada u prvoj godini je bio 1,3 miliona tona, dok danas instalisani kapacitet rada sastavlja 4,8 miliona tona. Posle okončanja NATO bombardovanja usledila je obnova prerađivačkih kapaciteta NIS-a koja je sprovedena u dve faze i nakon nekoliko godina Rafinerija je dostigla fizički obim prerade nafte iz perioda pre bombardovanja.

  Pored motornih goriva evropskog kvaliteta, NIS proizvodi i avio-gorivo, tečni naftni gas, naftni koks, sirovine za petrohemijsku industriju, ulje za loženje i druge naftne derivate.

  Uložena su i značajna sredstva u oblast zaštite životne sredine u iznosu od 95 miliona evra. Ulaganja u modernizaciju fabrike, kao i ulaganja u ekološke projekte, ukupne emisije zagađujućih materija u vazduh (SO2, NO2 i praškaste materije) su smanjene za 90 odsto u odnosu na 2009. godinu.

  Rafinerija nafte Pančevo je 2017. godine dobila IPPC dozvolu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Tako je prerađivački kompleks NIS-a postao prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo tu dozvolu. Ovom dozvolom se potvrđuje da je proizvodni proces u Rafineriji u potpunosti usklađen sa najvišim domaćim i evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

  Rafinerija je u 2022. godini zabeležila rekordnu proizvodnju – prerađeno je čak 4,42 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda. Ovo su najbolji rezultati NIS-a od 2009. godine i čak 12 odsto viša prerada u odnosu na 2021. godinu.

  Nakon 2009. godine počela je ubrzana modernizacija Rafinerije nafte Pančevo. 

  Uroš Milašinović, glavni inženjer proizvodnje Rafinerije nafte Pančevo, rekao je:

  – Sva naša oprema koju imamo od početka rada Rafinerije, od 1968. godine, ima manje ili više modifikacije u svom radu. Pratili smo razne tehnologije tako da smo usavršavali našu opremu.  

  Uroš Milašinović

  U periodu do 2012. godine obavljena je prva faza modernizacije, a ključni projekat je bila izgradnja kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) kojim je u Rafineriji omogućena proizvodnja goriva standarda Evro 5, a Republici Srbiji obezbeđena energetska stabilnost. Zahvaljujući ovim investicijama NIS je postao izvoznik goriva u zemlje regiona i potvrdio status najvećeg domaćeg snabdevača.  Projektovani kapacitet Rafinerije nafte u Pančevu proširen je na 4,8 miliona tona godišnje. Početkom rada kompleksa MHC/DHT emisije štetnih gasova su smanjene za više od 10 odsto, dok svi proizvodi imaju manje od  10 ppm sumpora.

  Projekat „Duboka prerada sa tehnologijom odloženog koksovanja“ predstavlja kapitalnu investiciju druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu, u koji je uloženo više od 300 miliona evra.  Ovim projektom povećana je dubina prerade do 99,2 odsto čime je praktično prestala proizvodnja visokosumpornog mazuta, dok se povećala proizvodnja najkvalitetnijih goriva – dizela, benzina i naftnog koksa.

  Iboja Raša, rukovodilac Sektora za HSE Bloka Prerada, precizirala je:

   – U izgradnju postrojenja MHC i postrojenja „Duboka prerada“ uloženo je više od 800 miliona evra, ali samo u ekološke projekte je uloženo ovde na ovoj lokaciji 95 miliona evra – što u rekonstrukciju rezervoara, što u rekonstrukciju gorionika, raznih projekata, rekonstrukciju pristaništa, ugradnju VRU jedinica (Vapor Recovery Units) na našim pretakalištima, tako da smo mi od 2009. godine do 2022. godine smanjili za 90 odsto emisije oksida sumpora, oksida azota i praškastih materija. Sa ponosom možemo da kažemo da smo zaista, sa svim ovim rekonstrukcijama, i izgradnjom novih postrojenja dostigli veoma dobre rezultate. 

  Iboja Raša

  Novo postrojenje omogućilo je i početak domaće proizvodnje koksa u Rafineriji nafte u Pančevu koji je ranije isključivo uvožen u Srbiju. Osnovni ekološki aspekt projekta – prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora što omogućava smanjenje emisije sumpornih oksida za 98,8 odsto, emisije praškastih materija za 52,8 odsto, kao i azotnih oksida za 9,8 odsto.  Postrojenje „Duboka prerada“ počelo je da radi u novembru 2020.godine.

  U toku su pripreme za predstojeću treću faza modernizacije RNP, u okviru koje će se realizovati projekat rekonstrukcije postrojenja katalitičkog krekinga (FCC) i izgradnja novog postrojenja za proizvodnju visokooktanske komponente benzina (ETBE).  Ovaj projekat je višestruko značajan ne samo za rafineriju, već i za kompaniju u celini. Tehnološka unapređenja dodatno će povećati vrednost rafinerijskih proizvoda i pokazatelj EBITDA. Nakon rekonstrukcije i primene novih tehnologija, postrojenje FCC radiće u propilenskom i u benzinskom režimu, u zavisnosti od potreba tržišta.  To će omogućiti veću fleksibilnost u radu i optimizaciju tehnološkog procesa.  Ovaj projekat će imati i veliki uticaj na unapređenje zaštite životne sredine kroz smanjenje emisije čvrstih čestica.

  Proces digitalizacije u Rafineriji nafte Pančevo je posebno intenzivan tokom poslednjih godina što je umnogome doprinelo da pančevačka rafinerija postane jedna od najmodernijih u Evropi. U okviru pančevačke rafinerije kontinuirano se radi na implementaciji digitalnih projekata koji će omogućiti efikasniji i pouzdaniji rad rafinerije.

  Vladan Mijović, rukovodilac Sektora za strategiju i digitalizaciju – blok prerada, kazao je:

  – Digitalizacija je jedan od glavnih pokretača razvoja industrije u narednom periodu. NIS je svestan značaja digitalizacije i praktično je od 2019. godine krenuo u ozbiljan razvoj tog pravca. Prvo, kroz stvaranje sistemskih pretpostavki za razvoj digitalizacije na način da su prepoznate organizacione celine koje će se time baviti, prepoznati resursi za realizaciju digitalnih projekata i digitalne transformacije.  

  Vladan Mijović

  Konkretno, jedan od projekata je i prediktivno održavanje sistema. Reč je o jednom od najznačajnijih alata čiji je cilj rano prepoznavanje potencijalnih kvarova na važnoj opremi i sprečavanje neplaniranih obustava rada postrojenja u rafineriji. Na taj način postiže se bolja efikasnost, smanjenje neplaniranih troškova kao i  veća bezbednost radnih procesa. Takođe, kako bi se olakšao rad operatera na postrojenjima u Rafineriji, implementiran je projekat „Digitalni strukturni obilasci“. Konkretno, operateri koriste tablete za strukturne obilaske postrojenja što značajno unapređuje operativnu efikasnost i ubrzava odgovor na sve potencijalne negativnosti u sistemu. Zahvaljujući umrežavanju korisnika koji imaju pristup informaciji, obezbeđuje se brži pristup informacija od značaja za rad postrojenja kao i veća transparentnost. Takođe, smanjuje se i obim administrativnih poslova.

  Još jedan od projekata kojim se Rafinerija ponosi je Econs System. Suštinski, cilj projekta je da poboljša performanse operativnog tima u narednim godinama jer sam sistem omogućava pronalazak najboljih mogućih modula za operativni rad na postrojenjima. Prednosti koje donosi Econs su sledeće: veća operativna vrednost, poboljšano upravljanje učinkom, efikasnija isplativost ulaganja, kao i veće zadovoljstvo radom samih zaposlenih koji rade na postrojenjima. 

  Kako je zaključeno, kompanija NIS nastaviće sa ulaganjima u razvoj digitalnih projekata i tehnološkiim inovacijama u Rafineriji nafte Pančevo čime se osim realizacije poslovne strategije,  postiže i značajno unapređenje rada i poslovne efikasnosti, uzimajući u obzir da rafinerija posluje na veoma konkurentnom tržištu Jugoistočne Evrope. 

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo

  PANČEVO: Koja mesta su bezbedna za kupanje i rekreaciju

  Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i […]