• Adventný veniec súčasťou našich tradícii

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

  Symbol adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Sviečky pôvodne bývali tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

   

  Dnešné vence sú modernejšie, kreatívnejšie, stali sa dôležitou výzdobou našich domácností, ale aj chrámov. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva, radosti, úcty a kráľovskej dôstojnosti.

   Adventný veniec je súčasťou našich tradícii.  Avšak, skutočný pôvod nie je presne známy. Isté pramene hovoria, že predkresťanské germánske národy počas chladných a tmavých decembrových dní pomocou venca so zapálenými sviečkami vyjadrovali nádej túžobne očakávaných dlhších a teplejších jarných dní. V Škandinávii počas zimy boli zapálené sviečky umiestnené do kruhu a ľudia sa modlili k bohu svetla, aby otočil zem späť k slnku, predĺžil dni a vrátil na zem teplo.V stredoveku si kresťania prispôsobili túto tradíciu a používajú adventné vence ako súčasť svojej duchovnej prípravy na Vianoce. Iné dôkazy naznačujú, že adventný veniec bol vynájdený až v 19. storočí. V čase adventu sa, deti v hamburgskej škole Rauhes Haus, založenej protestantským pastorom Johan Hinrich Wichernom. Johann bol toteológ ktorý zriadil útulok pre chudobné a opustené deti. Deti tu nielen našli ubytovanie a stravu, ale mohli sa aj priučiť remeslám, a tak si zabezpečiť ďalšie živobytie. Všetky z nich vždy túžobne očakávali Vianoce, preto Wichern v roku 1838 vyrobil na začiatku adventu špeciálny drevený veniec. Umiestnil naň 24 sviečok – 4 hrubšie, symbolizujúce nedele ostávajúce do Štedrého dňa, 20 tenších, predstavujúcich zase všedné dni. Zavesil ho na dvere sirotinca a vedľa umiestnil pokladničku určenú na milodary pre svojich zverencov.

    Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ .Neskôr sa adventný veniec vyvinul do menšej podoby so štyrmi  sviečkami, ako ho poznáme dnes. Symbolika adventného venca je krásna. Veniec zvyčajne vyrábame z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život.

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija