• Nastavljen program za mame koje kupuju stan: Detaljan vodič za sticanje prve nekretnine uz pomoć države

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Na subvencije države za kupovinu prvog stana mogu računati mame koje u ovoj godini dobiju bebu. Vlada Srbije je na poslednjoj sednici donela odluku da se nastavi sa programom podrške za roditelje koji dobiju dete u 2023. godini da reše stambeno pitanje. Maksimalan iznos koji se može dobiti za kupovinu prve nekretnine je 20.000 evra.

  Program je prvi put počeo da se sprovodi prošle godine. Tokom 2022. godine podneto je 295 zahteva, a pozitivno je rešeno njih 77.

  U Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja kažu za Euronews Srbija da je najčešći razlog za odbijanje zahteva u prošloj godini bio što su majke zaključile predugovore o kupovini stana pre rođenja deteta, odnosno pre osnova za sticanje ovog prava, ali i to što je na nepokretnosti za koju se podnosi zahtev, upisan teret.
  Kako je ranije pisao Euronews Srbija, bilo je parova koji su iz procediunih razloga ostali bez subvencija. U birokratskom vrtlogu da li u dokumentaciji treba da dostave predugovor ili ugovor o kupovini prvog stana od nadležnih instititucija nisu mogli da dobiju jasne odgovore. Mnogi su odbijeni jer su priložili ugovor, iako ispunjavaju sve uslove. Iako je bivša ministarka za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević najavila je polovinom prošle godine da će njihov problem biti rešen, ali do danas mlade mame nisu dobile novac za subvencije.

  I ove godine, kao i prethodne, maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za kupovinu prve nekretnine je 20.000 evra.

  „Pravo na novčana sredstva po osnovu rođenja deteta u 2023. godini, može se ostvariti za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u visini 50 odsto vrednosti radova, kao i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave – u visini 20 odsto vrednosti radova“, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nakon sednice Vlade Srbije.

  Navode da se to pravo može ostvariti i za kupovinu kuće ili stana – u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. Pravo se može ostvariti i za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti  nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene  utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

  Pravo na novčana sredstva za kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta imaju majke za dete rođeno 2023. godine, a samo izuzetno u slučaju smrti majke to pravo može ostvariti i otac deteta.

  Sva neophodna dokumentacija

  Važan uslov je da majka prethodno nema nekretninu koja se vodi na njeno ime, kao i da je državljanka Srbije i da ima prebivalište u Srbiji.

  Ukoliko se aplicira za sredstva za izgradnju kuće neophodno je da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja objekta vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, kao da imaju neophodne građevinske dozvole.

  Ukoliko se kupuje kuća ili stan nekretnina mora biti vlasništvo prodavca i upisana u katastar nepokretnosti bez tereta. Majka koja aplicira za subvencije države ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije.

  Ono što je važno za sve mlade roditelje koji iz pomoć države žele do prvog stana je da dokumentacija bude kompletna. Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalana pitanja postoji poseban baner „Subvencije države za kupovinu prvog stana“ gde se mogu naći svi neophodni obrasci, kao i šta je od dokumentacije neohodno. Birokratija je i u ovom slučaju najveća prepreka za roditelje koji moraju da pribave desetak različitih potvrda, uverenja, izjava da bi aplicirali. 

  Neophodno je da se dostave: Dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, a ukoliko je u pitanju jednoroditeljska porodica izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda PIO fonda da nije ostvareno pravo na penziju (ne starije od mesec dana), uverenje iz lokalne samouprave da podnosilac zahteva u prethodnih pet godina nije vodio kao obveznik poreza na imovinu na stan ili kuću, izjava podnosioca zahteva overena kod notara da nema u vlasništvu stan ili kuću u svom vlasništvu.

  Zatim je neophodna izjava supružnika odnosno vanbračnog partnera da nema stan ili kuću na teritoriji Srbije, izjavu podnosioca zahteva da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti, izjavu podnosioca zahteva da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Srbije.

  Neophodna je i izjava supružnika odnosno vanbračnog partnera da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Srbije. 

  Potreban je tehnički opis sa popisom radova i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta. Ukoliko se kupuje nekretnina dostavlja se potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova, zatim građevinska dozvola, predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda, uverenje MUP-a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva.

  Kao poslednja stvavka navodi se da je neophodno dostaviti dokaz da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

  Najčešći razlog za odbijanje zahteva

  U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za Euronews Srbija kažu da su tokom prošle godine primili 295 zahteva za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini odnosno kupovinu porodično – stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta (među njima je bio i jedan otac). 

  „Od ukupno primljena 295 zahteva tokom 2022. godine, od čega je 14 zahteva stiglo u poslednjih 5 dana decembra 2022. godine, pozitivno je rešeno 77 zahteva. Odbijenih zahteva bilo ukupno 32. Razlog za odbijanje zahteva za kupovinu prvog stana po osnovu rođenja prvog deteta, se u najvećem broju slučajeva odnosio na to što su majke zaključile predugovore pre rođenja deteta, odnosno pre osnova za sticanje ovog prava. Takođe, razlog za odbijanje zahteva, što je na predmetnoj nepokretnosti za koju se podnosi zahtev, upisan teret. Preostali iznos zahteva od navedenog ukupnog broja je u fazi obrade.“, navode iz ministarstva.

  Navode da je je 25. novembra prošle godine osnovana nova Кomisija za dodelu novčanih sredstava za izgradnju ili učešće u kupovini stana i da je od tada ubrzana obrada zahteva. Dodaju da je od marta do kraja oktobra 2022. godine Кomisija donela 38 rešenja vrednosti 453.206 evra, a od 25. novembra do kraja 2022. godine, 39 rešenja vrednosti 501.262 evra (odobrena sredstva).

  „Komisija za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta imenovana je 3. marta 2022. godine i zasedala je dinamikom koju je diktirao broj zahteva koji su pristizali. Prvi zahtevi za dodelu novčanih sredstava primljeni su Ministarstvo početkom aprila 2022. godine. Кako se broj zahteva za ostvarivanje predmetnog prava povećavao u drugoj polovini godine ustanovljena je dinamika zasedanja Кomisije na nedeljnom nivou. Imenovanjem nove Komisije u novembru sastanci članova Кomisije održavaju se u proseku jednom ili dva puta nedeljno“, navode iz Ministarstva.

  Na subvencije države za kupovinu prvog stana mogu računati mame koje u ovoj godini dobiju bebu. Vlada Srbije je na poslednjoj sednici donela odluku da se nastavi sa programom podrške za roditelje koji dobiju dete u 2023. godini da reše stambeno pitanje. Maksimalan iznos koji se može dobiti za kupovinu prve nekretnine je 20.000 evra.

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  Počinje prvi upisni rok na Univerzitetu u Beogradu

  Prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje u sredu 19. juna prijavljivanjem kandidata, a završava se poslednjim danom upisa primljenih 12. jula. Na 107 studijskih programa za […]

  31. Festival evropskog filma Palić od 20. do 26. jula

  31. izdanje Festivala evropskog filma Palić održaće se od 20. do 26. jula 2024. godine, na Paliću i u Subotici. Na ovogodišnjem festivalskom izdanju publika će biti u prilici da pogleda više […]