• Počinje obuka za upravnike zgrada, u toku prijave

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Privredna komora Srbije pozvala je sve zainteresovane kandidate da se prijave za obuku za polaganje ispita i sticanje licence za profesionalnog upravnika zgrada, koja se održava od 25. maja do 9. juna.

   

  Obuka će trajati sedam dana i planirano je 50 školskih časova (šest dana po sedam časova i jedan dan sa osam časova), navodi se u saopštenju PKS. Cena obuke je 30.000 dinara. Ispit se polaže u dva dela, usmeno i pismeno, a test će imati 40 pitanja koji će nositi maksimalnih 100 bodova. Da bi kandidat položio test, potrebno je da tačno odgovori na 70 odsto pitanja. Ko položi pismeni deo, na usmenom će morati da odgovori na još 12 pitanja, od čega će za prolaz biti dovoljno osam tačnih odgovora.

  Između ostalog, na kursu će učiti o pravnim, finansijskim i administrativnim aspektima upravljanja zgradom, kao i neverbalnu komunikaciju, odnosno poglavlja kao što su „slušanje kao veština komunikacije“, „grupna komunikacija“, „grupno donošenje odluka“, grupni konflikt“ i „vođenje sastanaka“.

  Fizičko lice, da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi PKS, a u koji se ne može upisati osuđivano lice za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika. Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika, navodi se u saopštenju.

   

  Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi PKS.

   

  Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, PKS je dobila ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti. PKS je, takođe, nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.

  Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika primenjuje se od 6. maja 2017. godine, a njime se uređuju: program ispita, teme i oblasti i način polaganja, kriterijumi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika, u skladu sa odredbama Zakona.

  Sve informacije dostupne su na linku putem koga se vrši i elektronsko prijavljivanje.

  Skupština Srbije usvojila je u decembru prošle godine Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji predviđa da svaka zgrada ima registrovan kućni savet i upravnika zgrade. Podzakonski akti koji su u pripremi treba bliže da odrede ovu oblast. Ovim zakonom je precizirano da, ukoliko se stanari među sobom ne dogovore oko izbora upravnika, mogu da izaberu profesionalnog upravnika sa spiska Privredne komore Srbije, a ukoliko se ne dogovore oko profesionalnog upravnika, lokalna samouprava će im na određeno vreme uvesti prinudnog upravnika zgrade.

   
  Samo profesionalni upravnici moraju proći obuku i položiti ispit za licencu, dok tu obavezu nemaju stanari koje komšije izaberu da upravljaju zgradom.

   

  Autor: Tanjug, Novosti

  Privredna komora Srbije pozvala je sve zainteresovane kandidate da se prijave za obuku za polaganje ispita i sticanje licence za profesionalnog upravnika zgrada, koja se održava od 25. maja do 9. juna.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  Lista najtraženijih zanimanja u Srbiji

  Svet oko nas se užurbano menja posredstvom digitalnih tehnologija i to nas sve stavlja u poziciju u kojoj moramo biti fleksibilni i potencijalno se prilagođavati novim trendovima. […]