• Poreski rasteretiti 80 odsto domaćinstava, a bogatima 2 odsto više

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov izjavio je danas da reforma poreske politike, koje to telo predlaže za budžet za 2023, ne zahteva nikakve dodatne troškove već podrazumeva preraspodelu kako bi se bolje zaštitili ugroženi slojevi stanovništva, dok bi reforma socijalne politike i veća izdvajanja za socijalnu zaštitu koštala oko 0,2 do 0,3 odsto BDP-a.

  „Konkretno, 80 odsto domaćinstva bi videlo rasterećenje poreza, a samo 15 do 20 odsto domaćinstva sa najvišim prihodima bi osetilo skromno povećanja od dva odsto“, rekao je Altiparmakov Tanjugu, obrazlažući nedavno objavljeni Predlog mera socijalne i poredske politike za smanjivanje nejednakosti Fiskalnog saveta.

  Kada je reč o socijalnoj politici, Altiparmakov kaže da Fiskalni savet predlaže da se izdvajanja za socijalnu zaštitu za najugroženije slojeve stanovništva povećaju za 10 odsto u budžetu za narednu godinu, kako bi se što bolje zaštitili najugroženiji, a pre svega deca i najstariji.

  Kako je naveo, analiza Fiskalnog saveta je pokazala da je u Srbiji rizik od siromaštva i nejednakosti nešto veći nego u uporedivim zemljama regiona i osetno veći nego u zemljama EU.

  „Mi za socijalnu zaštitu izdvajamo upadljivo manje od uporedivih zemalja. Konkretno, Srbija izdvaja za socijalnu zaštitu tri odsto BDP-a, zemlje istočne Evorpe 3,7 odsto, a u zemljama EU čak 4,8 odsto“, naveo je on.

  Kada je reč o povećanju rashoda za socijalnu zaštitu, to bi iznosilo oko 0,2 do 0,3 odsto BDP-a, a najveći deo tog novca bi trebalo da se usmeri na decu, to jest povećanje dečijeg dodatka odnosno povećanje obuhvata dečijeg dodatka, naveo je on.

  Dodaje da trenutno 250.000 dece prima dečiji dodatak, što je praktično svako peto dete u Srbiji.

  „Naš predlog je da se to poveća, da svako treće dete prima dodatak, odnosno više 400.000 dece, kao i da se iznos dečijeg dodatka poveća za četvrtinu. I naravno da se uskladi redovno sa inflacijom koja trenutno nije mala u Srbiji, kako bi porodice sa decom bile što bolje zaštićene od početka sledeće godine, jer očekujemo krizu u Evropi i svetu, i u Srbji će situacija biti dosta nepovoljnija“, kazao je Altiparmakov.

  Fiskalni savet procenjuje da postoje mogućnosti i potreba da se povećaju budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu za oko 10 procenata, kao i da je opravdano da se u budžetu za narednu godinu izdvoje dodatna sredstva od 14 milijardi dinara za program dečijeg dodatka.

  Sagovornik Tanjuga objašnjava da ima puno zaposlenih sa niskim platama i izdržavanim članovima porodica, čije zarade nisu dovoljne da na pravi način pokriju sve troškove, što se posebno odnosi na one sa minimalnim zaradama i radnike koji imaju decu ili izdržavane članove domaćinstva.

  Kaže da je poreski sistem Srbije i zemalja Balkana izuzetak u odnosu na Evropu, pošto ne prepoznaje izdržavane članove domaćinstva prilikom obračuna poreza.

  „Jasno je svakome, ako imamo dva radnika koji zarađuju prosečnu zaradu i jedan živi sam, a drugi mora da izdržava i dvoje dece i nezaposlenog supružnika, da je njihova materijalna situacija drastično različita, a u trenutnom sistemu oni plaćaju isti porez“, istakao je Altiparmakov.

  Naglasio je da zato Fiskalni savet predlaže da se uvedu neoporezivi cenzusi od 20.000 dinara mesečno za svako dete ili svakog izdržavanog člana domaćinstva i da se dodatno trenutni neoporezivi cenzus za zaposlene od 19.300 dinara poveća na 40.000 dinara mesečno, da bi se što bolje zaštitili ugroženi slojevi stanovništva.

  To bi značilo, dodaje, da radnik sa prosečnom platom, dvoje dece i nezaposlenim supružnikom praktično ne bi više plaćao porez, već samo doprinose.

  To znači da bi se sadašnje opterećenje neto plate smanjilo sa sadašnjih 61 odsto na 45 odsto u reformisanom sistemu, objasnio je Altiparmakov.

  Kaže da, ipak, ne mogu samo da se uvedu poreske olakšice i potrebno je, da bi ta reforma bila prihodno neutralna, da se sadašnja stopa poreza na zarade od 10 odsto poveća na 15 odsto i izjednači sa sadašnjom stopom poreza na dobit preduzeća, kako se ne bi stvorila rupa u budžetu i da bi to bilo održivo u narednom periodu.

  Fiskalni savet konstatuje i da su domaćisntva u ruralnim područjima natprosečno ugrožena i posebno stariji sugrađani.

  „Videli smo da je problem to što oni u velikom broju slučajeva ne mogu da ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, iako su dohodovno ugroženi, zato što trenutni zakon ima suviše rigorozne kriterijume po pitanju imovine, pa je to što je vlasništvo nad zemljištem ograničeno na jedan hektar suviše restriktivno. Naša preporuka je da se to značajno poveća, na 10 hektara za koje smo radili simulacije, ali moguće su i drugačije alternative“, istakao je Altiparmakov.

  To bi, kaže, omogućilo da se i ta ruralna populacija i staračka domaćinstva bolje zaštite novčanom socijlanom pomoći u narednom periodu.

  Na pitanje da li su ti predlozi realni za srpski budžet za narednu godinu, Altiparmakov je rekao da poreska reforma ne bi zahtevala nikakva dodatna budžetska sredstva pošto predstavlja vrstu preraspodele.

  Tako da bi najugroženija domaćinstva sa niskim zaradama i velikim brojem izdržavanih članova porodice imala to rasterećenje, dok bi najbogatiji imali skromno povećanje poreskog tereta za oko dva odsto njihovog prihoda.

  Tako bi 80 odsto domaćinstva imalo rasterećnje poreza, a samo 15 do 20 odsto domaćinstva sa najvišim prihodima bi dobilo skromno povećanja od dva odsto, dodao je on.

  Poreska reforma, dakle, ne košta ništa, rekao je Altiparmakov u izjavi za Tanjug.

  „Socijalna reforma bi koštala tih 0,2 odsto BDP-a ili ako vlada bude želela do eventualno 0,3 odsto BDP-a. Mislimo da je realistično da se to nađe u budžetu za sledeću godinu“, kazao je Altiparmakov.

  Na raspolaganju smo vladi ako bude zainteresovna, da im damo konretne predloge kako da se ta sredstva nađu i finansiraju za sledeću godinu, poručio je Altiparmakov.

  Napomenuo je da će se uskoro raditi rebalans budžeta, ali da će rebalans više biti tehničke prirode i prepoznati neke stvari koje su se već desile, kao rashode za gas i druge energente koji će biti obuhvaćeni rebalansom.

  Prava promena politike je moguća od budžeta za sledeću godinu, zaključio je Altiparmakov.

  Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov izjavio je danas da reforma poreske politike, koje to telo predlaže za budžet za 2023, ne zahteva nikakve dodatne troškove već podrazumeva preraspodelu kako bi se bolje zaštitili ugroženi slojevi stanovništva, dok bi reforma socijalne politike i veća izdvajanja za socijalnu zaštitu koštala oko 0,2 do 0,3 odsto BDP-a.

   
   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  U Srbiji žive 356.404 osobe sa invaliditetom

  U Sr­bi­ji ži­vi 356.404 oso­be sa in­va­li­di­te­tom, sve­do­če po­da­ci Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku (RZS) iz­ve­de­ni iz po­sled­njeg po­pi­sa sta­nov­ni­štva.

  Za vantelesnu oplodnju sa doniranim reproduktivnim ćelijama prijavilo se oko 2.000 žena

  Za godinu dana, koliko traje prijavljivanje za vantelesnu oplodnju o trošku države sa doniranim reproduktivnim ćelijama, od decembra prošle godine, preko e-Uprave, prijavilo se oko 2.000 žena koje žive u zajednici ili bez partnera. RFZO je do sada odobrio taj postupak za 866 žena, urađeno je 390 postupaka, a potvrđeno 75 trudnoća.

  Iznos sredstava iz javnih izvora za proglašene izborne liste 25,39 miliona RSD

  Iznos sredstava iz javnih izvora, koji se dodeljuje podnosiocima proglašenih izbornih lista za izbor narodnih poslanika Skupštine Srbije, koji su dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, utvrđen je u visini od 25.394.444,44 dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.