• Prijemni ispiti na fakultetima: Šta se polaže na najtraženijim studijama, a koliko koštaju pripreme i školarina

  Prijemni ispiti na fakultetima ozbiljno se približavaju, a od januara je počela i pripremna nastava koju organizuje skoro svaka visokoškolska ustanova, kako bi budući studenti bolje uradili test. Koje će studije upisati, mnogi od njih već su odlučili, a mi vam donosimo listu najpopularnijih fakulteta među srpskim srednjoškolcima, kao i kako izgleda upis na njima.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Prijemni ispiti na fakultetima: Šta se polaže na najtraženijim studijama, a koliko koštaju pripreme i školarina
  Foto: Pixabay

  Prijemni ispiti za upis na fakultete kreću već početkom juna. Pripremna nastava je na pojedinim visokoškolskim ustanovama počela već u januaru, dok druge tek sada organizuju pripreme.

  Mnogi studenti se, „za svaki slučaj“, odlučuju da polažu test na dva fakulteta, u slučaju da na onom koji je njihov prvi izbor bude velika navala, a tada kao drugi izbor biraju onaj na kom je prijemni ispit mahom sličan kao na prvom.

  U nastavku teksta pogledajte koji su to najpopularniji fakulteti među srpskim srednjoškolcima, kako izgleda i koliko košta pripremna nastava, šta se od predmeta polaže za prijemni ispit kao i koliko se studenata prima.

  Fakultet bezbednosti

  Fakultet bezbednosti u Ulici Gospodara Vučića na Vračaru, godinama unazad, važi za jedan od najpopularnijih fakulteta među srednjoškolcima.

  Redosled kandidata za upis u prvu godinu Fakulteta bezbednosti utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoškolskom obrazovanju uz rezultate koji se ostvare na prijemnom ispitu koji organizuje Fakultet bezbednosti.

  Kandidat prilikom upisa može ostvariti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

  Pripremna nastava

  Radi pomoći kandidatima prilikom polaganja prijemnog ispita, Fakultet bezbednosti organizuje pripremnu nastavu, koja će se ove godine, kao i prošlih nekoliko godina organizovati na daljinu (OnLine). Pripremnu nastavu organizuju i realizuju zaposleni na Fakultetu bezbednosti.

  Pripreme se organizuje za sve predmete: sociologija, ekologija i psihologija. Kandidat bira da li će da pohađa dva predmeta koja će polagati na prijemnom ispitu, ili može da pohađa samo jedan predmet ili sva tri predmeta ukoliko je neodlučan koja dva predmeta želi da odabere na prijemnom ispitu.

  Pripremna nastava će se realizovati vikendima u tri termina:

  • I termin (aprilski) – 30. i 31. marta, 6, 7, 13, 14, 20. i 21. aprila;
  • II termin (majski) – 27. i 28. aprila; 11, 12, 18, 19, 25. i 26. maja;
  • III termin (junski) – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22. i 23. juna;

  Cena pripremne nastave za pohađanje jednog predmeta je 5.900,00 dinara, za dva predmeta je 11.800,00 dinara, a za tri 17.700,00 dinara.

  Prijemni ispit

  Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju (maksimalno do 40 bodova), rezultat prijemnog ispita iz dva predmeta po izboru (do 60 bodova, 30 + 30).

  Od tri ponuđena predmeta: sociologija, psihologija i ekologija, kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs za polaganje prijemnog ispita, biraju dva iz kojih će polagati prijemni ispit.

  Školarina

  Školarina na ovom fakultetu iznosi 118.200 dinara.

  Farmaceutski fakultet

  Ovaj fakultet takođe spada u grupu najtraženijih među srednjoškolcima, a studenti farmacije stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu leka, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

  Pripremna nastava

  Pripremna nastava za sve zainteresovane srednjoškolce počela je još u decembru prošle godine, iz tri predmeta: hemije, matematike i biologije. Održava se na daljinu odnosno onlajn, a cena za hemiju je 40.000 dinara, za matematiku 20.000, a za biologiju 30.000 dinara.

  Dostupni termini u aprilu za hemiju su 07., 14., 21. i 28. april, a na OVOM linku pogledajte i za preostale predmete.

  Prijemni ispit

  Što se tiče prijemnog ispita, za upis na farmaciju polažu se hemija (organska i neorganska) kao obavezni predmet i matematika ili biologija, dakle jedan od ova dva predmeta po izboru studenta.

  Farmaceutski fakultet je na svom sajtu već obavestio o terminu za polaganje prijemnog ispita, a to je 25. jun u 11 časova.

  Školarina

  Školarina na popularnoj farmaciji je 145.000 dinara.

  Fakultet političkih nauka

  Fakultet političkih nauka će u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2024/2025. godini primati 500 studenata: 150 budžetskih i 350 samofinansirajućih studenata.

  I za ovaj fakultet vlada veliko interesovanje srednjoškolaca, koji na raspolaganju imaju tri smera: studije politikologije, međunarodne studije, novinarstvo i stduije socijalne politike i socijalnog rada.

  Pripremna nastava

  Fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za sve zainteresovane buduće studente iz svih studijskih programa osnovnih akademskih studija u dva ciklusa – mart i jun, tako da oni koji žele da pojačaju svoje znanje, mogu sada da se prijave za polaganje pripremne nastave koja se održava u junu.

  Prijemni ispit

  Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit koji se sastoji od jedinstvenog testa znanja za svaki studijski program od 60 pitanja. Svaki tačan odgovor se boduje jednim bodom.

  Test za studijske programe Osnovnih akademskih studija politikologije i Osnovnih akademskih međunarodnih studija sadrži 30 pitanja iz predmeta istorija ili sociologija (po izboru kandidata) i 30 pitanja iz opšte informisanosti.

  Test za studijski program Osnovnih akademskih studija novinarstva sadrži 30 pitanja iz predmeta srpski jezik i književnost ili sociologija (po izboru kandidata) i 30 pitanja iz opšte informisanosti.

  Test za studijski program Osnovnih akademskih studija socijalne politike i socijalnog rada sadrži 30 pitanja iz predmeta psihologija ili sociologija (po izboru kandidata) i 30 pitanja iz opšte informisanosti.

  Školarina

  Školarina za studiranje na popularnom FPN-u je 100.000 dinata za smer politikologije, dok je za međunarodne studije i novinarstvo 10.000 dinara više.

  Studije socijalne politike koštaju 105.000 dinara.

  Poljoprivredni fakultet

  Za Poljoprivredni fakultet glasi izreka da ga je lako upisati, zbog čega ga čak i oni koji nisu preterano zainteresovani, upisuju.

  Postoji čak sedam studijskih programa, a to su: Biljna proizvodnja, Zootehnika, Agroekonomija, Prehrambena tehnologija, Biotehnički i informacioni inženjering, Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane i Fitomedicina.

  U okviru svakog programa postoji nekoliko modula, a više o tome možete videti OVDE.

  Besplatna onlajn pripremna nastava

  Poljoprivredni fakultet jedan je od retkih fakulteta koji organizuje besplatnu onlajn pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.

  Pripremna nastava iz predmeta socilogija, biologija, hemija, matematika i fizika odvijaće se tri vikenda za redom i to u sledećim terminima:

  • 06. i 07.04.2024. od 10 časova;
  • 13. i 14.04.2024. od 10 časova;
  • 20. I 21.04.2024. od 10 časova.

  Prijemni ispit

  Prijemni ispit na ovom fakultetu je isti za svaki smer. Proverava se znanje iz jednog od pet predmeta – sociologija, biologija, matematika, hemija ili fizika. Sastoji se iz 20 pitanja, a maksimalan broj poena koji kandidat može osvojiti je 60.

  Školarina

  Školarina na Poljoprirvednom fakultetu iznosi 90.000 dinara i moguće je plaćanje u nekoliko mesečnih rata.

  Fakultet primenjenih umetnosti

  Pomama vlada i za Fakultetom primenjenih umetnosti koji ima tri studijska programa, a nakon čijeg završetka studenti stiču zvanje diplomirani primenjeni umetnik, diplomirani dizajner i diplomirani konzervator i restaurator. U okviru svakog, pak, postiji nekoliko modula, a više o tome pogledajte OVDE.

  Besplatna priprema za prijemni

  Na Fakultetu savremenih umetnosti srednjoškolci mogu da se besplatno pripreme za polaganje prijemnog ispita i na pravi način pokažu svoj talenat na ispitu.

  Na raspolaganju su organizovane pripreme ili neograničeni broj konsultacija sa predavačima.

  Prijemni ispit

  Što se tiče prijemnog ispita, za svaki smer odnosno modul polaže se određeni predmet, te stoga više o tome pogledajte OVDE.

  Primera radi, kandidati polažu scenografiju, fotografiju, tekstil, dizajn, animaciju, grafiku i knjigu… Dakle, sve zavisi o kom modulu je reč.

  Školarina

  Školarina iznosi 204.000 dinara, moguće je plaćanje u čak 12 mesečnih rata.

  Fakultet organizacionih nauka

  Fakultet organizacionih nauka (FON) u Beogradu je godinama unazad najomiljeniji među srednjoškolcima. To ni ne čudi, pogotovo kada se u obzir uzmu visoke plate u informatičkom sektoru.

  Samo prošle godine bilo je prijavljeno 2.308 potencijalnih brucoša – gotovo tri puta više nego što ima mesta na fakultetu koji žele. A kada se u obzir uzme činjenica da je od svih prijavljenih čak 1.616 odličnih đaka, jasno je da je konkurencija i te kako bila „jaka“..

  Na FON-u, inače, postoji 12 studijskih grupa koje se razvrstavaju u dva smera. To su informacioni sistemi i tehnologije i menadžment i organizacija.

  I upravo ono što buduće brucoše motiviše da upišu ovaj fakultet je to što, nakon diplomiranja, ne čekaju dugo na posao. Neki od njih zaposle se već tokom studija. A na sve to, treba dodati i dobre plate.

  Pripremna nastava

  Fakultet organizacionih nauka organizuje pripremnu nastavu iz matematike za polaganje prijemnog ispita na Fakultetu organizacionih nauka i tehničkim fakultetima.

  Nastava se najčešće izvodi subotom i nedeljom, a izvode je profesori i asistenti Fakulteta organizacionih nauka sa Katedre za matematiku.

  Ukupan fond časova je 40 i uključuje sve oblasti predviđene programom prijemnog ispita. Polaznici pripremne nastave na raspolaganju imaju nedeljne termine za onljan konsultacije kod svakog predavača.

  Cena nastave je 30.000 dinara ukoliko se plati u celini, a ako je plaćanje u dve rate, onda je 32.000 dinara.

  Prijemni ispit

  Svi kandidati prilikom prijave na konkurs opredeljuju se za jednu od varijanti polaganja prijemnog ispita: test iz matematike ili test iz matematike plus test opšte informisanosti.

  Školarina

  Studiranje na FON-u košta 159.000 dinara. Iznos školarine može biti plaćen u celosti ili na pet mesečnih rata.

  Elektrotehnički fakultet

  Ne treba zaboraviti ni ETF odnosno Elektrotehnički fakultet koji školuje studente elektrotehnike, računarstva i softverskog inženjerstva.

  Naravno, nisu svi smerovi primamljivi srednjoškolcima, ali najpopularniji je, kako se čini, softversko inženjerstvo.

  Na ovom smeru prima se svega 180 studenata, a godinama unazad prijavi se čak tri puta više zainteresovanih đaka.

  Pripremna nastava

  Pripremna nastava na ovom fakultetu organizuje se u dve grupe – jedna je onlajn, a druga zahteva dolazak na predavanja.

  U okviru završenog kursa predviđen je završni test, što je sjajno, jer na taj nčain budući brucoši mogu da provere svoje znanje i vide kako izgleda pravi prijemni ispit.

  Prijemni ispit

  Prijemni ispit obuhvata jedan predmet s tim što kandidat može birati između dva predmeta – matematike ili fizike.

  Školarina

  Školarina na ETF-u zavisi od smera, pa je tako na studijama elektrotehnike i računarstva 126.000 dinara, dok je za softversko inženjerstvo čak 282.000 dinara.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija