• Slovenský… vojlovický… spolok všetkých nás… náš Detvan

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

  42 rokov z pohľadu večnosti je iba malým zrnkom púštnych diaľav. V ľudských očiach tento časový úsek predstavuje život niekoľkých generácií.  Bolo by zaujímavé nazrieť do roku 1975, kedy sa rodili základy  spolku Detvan, ale i pred tento rok,  pretože počiatky spolku majú svoje korene ešte v hlbšej historickej časovosti. Známa je skutočnosť, že si Vojlovičania  svoju kultúru a tradíciu zachovávali tak, že sa ochotníci stretávali po domoch, v súkromných krčmách, vo fare, a pozdejšie v škole, v Hasičskom dome a v Dome kultúry. Po dlhšom čase založili jednotný slovenský spolok na úrovni obce Pančevo. Dňa 23.marca roku 1975  založený bol Slovenský kultúrno-osvetový spolok, zrodil sa DETVAN. Detvan preto, že najväčší básnik slovenského romantizmu, v ktorej dobe šlo hlavne o prebúdzanie národného povedomia u všetkých národov, Andrej Sládkovič, je tvorcom najkrajšej slovenskej básnickej skladby Detvan a hlavným hrdinom tejto skladby je Martin, mládenec so slovenskej dediny Detvy. Všetko sa viedlo k menu nášho rodiaceho sa spolku a opravdivým krstným otcom je predseda iniciatívneho výboru Ondrej Lenhart.

  Často krát sa mnohým v mysli vynára otázka: „ Koľko členov spolku prekročilo prah dverí? “

  Matematickým prepočtom, ak by sme  kroky  jednotlivých členov prekonávajúcich točité schody za obdobie od roku 1975 prepočítali, dostali by sme číslo obsahujúce niekoľko núl. Toto by bolo iba základné štatistické, osobné a materiálne údaje. Jeden z  hlavným zmyslom činnosti členov spolku od jeho vzniku až po dnešné časy, vedúcich rôznych odbočiek sa snaží pokračovať v tom, čo do spolku vniesli predchádzajúce generácie. Toto kultúrne dedičstvo bolo obohatené novými prvkami a choreografiami. Zdrojom prieskumu boli rozhovory so staršími ľuďmi z dediny, ktorí si spomínajú na staré obyčaje a zvyky. Práve na ich základe sa vedúcim podarilo obnoviť ich.

  Možno sa niekomu pozdáva, že 42 rokov je pre spolok málo, ale v takomto viac menšinovom prostredí každý rok si treba vážiť. Vojlovičania si vždy hovoria, že je ľahko byť Slovákom vo veľkom prostredí, ale je oveľa ťažšie v malom. Roky sú ťažké, všetko je menej Slovákov na tomto prostredí, počet zmiešaných manželstiev je čoraz väčší. Každý člen je srdečne vítaný a uctievaný v tomto spolku. Všetci sa snažia zachovať spolok od zabudnutia. Preto sa niekedy stáva, že do spolku prichádzajú aj ľudia druhej národnostnej menšiny ako by dopomohli pri rôznych akciách, činnostiach spolku, či sú to divadelné alebo tanečné, spevácke vystúpenia.

  Za všetky tie uplynulé desaťročia sa v spolku vystriedalo niekoľko generácií Vojlovičanov, ktorí mali veľké srdce pre ochotníctvo a s radosťou sa mu venovali. Často účasť v Detvane prechádzala z otca na syna a z matky na dcéru. Niektorých členov spojil Detvan na celý život. Chodiť do spolku na rôzne odbočky sa stalo mnohým totiž neodlúčiteľnou súčasťou ich života. Napriek viacerým povinnostiam si vždy našli a vynachádzajú čas na nácvik a vystúpenia. Aj keď mnohí z nich už dnes nepôsobia v súbore, ostali im pekné spomienky a zážitky, ako aj v srdciach láska ku folklóru, spevu, divadlu, výšivky preto vždy s radosťou uvítajú každú príležitosť pozrieť si vystúpenia, či príležitostné výstavy. Ako niektorí z nich hovoria, keď sa tancuje, nohy sa im samé hrnú do tanca a v oku sa zaskvie aj slzička so spomienkou na obdobie, keď v ňom pôsobili. Je ťažko viesť toľkú skupinu ľudí, byť zodpovedný pre každú odbočku. Preto nesmieme zabúdať na tých predsedov ktorí venovali a obetovali svoj čas. Počas svojich 40 rokov pôsobenia spolku Detvan viedli predsedovia Božidar Oravec, Ján Válek, Ján Marek, Terezia Nedeljovová Hrašková, Michal Marko, Miroslav Oravec a terajším predsedom je Michal Spišiak

  Detvan to nie je len názov. To je druhý dom, tu sú predovšetkým ľudia, ktorí ho tvoria a vkladajú do toho celé svoje srdce, ako aj úsilie o kontinuitu tradície a ľudovej kultúry, začínajúc od zakladateľov prostredníctvom ich pokračovateľov – vedúcich a nespočetného množstva členov, ktorí sa vystriedali za všetky uplynulé roky. Vôkol Detvanu zoskupujú sa všetci tí, ktorým záleží na zachovávaní čistoty slovenského jazyka, obyčaji, slovenských ľudových tancov a piesni…Súvahy kultúrno umeleckej činnosti sú také, že o nich možno s hrdosťou hovoriť. Spolu so vstupom do spolku sa každý z nás stáva zároveň členom tejto spoločnosti. Spoločne strávene chvíle na nácvikoch, cestách a vystúpeniach spájajú a vytvárajú veľkú rodinu. Keď dlhšie obdobie nie sú nácviky alebo vystúpenia, začínajú pociťovať nedostatok kontaktu s ostatnými členmi. Je im smutno za nácvikmi, cestami. Vzťahy v spolku sú priateľské a srdečne. Často sa stáva aj tak, že sa tvoria páry, ktoré neskôr v bežnom živote sa stavajú manželskými pármi. V súvislosti s tým veľmi často členstvo prechádzalo z rodičov na deti. Často aj členmi spolku boli a sú celé rodiny – rodičia, deti a starí rodičia. Toto všetko by nebolo keď by v minulosti nebolo tých, ktorým záležalo na zachovávaní čistoty slovenského jazyka, obyčají, tancov a piesní. Vojlovický Detvan vo svojej 42-ročnej činnosti vyšiel na výslnie plodných rokov sieťou odbočiek, úspešne uskutočňujúc rôzne aktivity. Od samého začiatku v spolku sú rovnako aktívne mnohé odbočky, ako sú výšivkárska, folklórna detská a staršia, spevácke skupiny, orchester, mladšia a staršia divadelná odbočka. Väčšina členov spolku , ako speváci tak aj hudobníci, sú amatéri. Na druhej strane je už historickou skutočnosťou , že v  radoch spolku vyrástli aj profesionálni speváci a hudobníci. Prvé základy svojho umeleckého životného smerovania získavali na doskách vojlovického javiska. Členstvo v spolku ponuka aj viaceré možností, ako napr. cestovanie a vystúpenia v iných dedinách, ako aj v zahraničí. Práve pri príležitosti takýchto ciest sa naskytuje možnosť navštíviť rozličné zaujímavé miesta a pamätihodnosti. Väčšina ľudí by nenavštívila toľko zákutí, keby nechodili do Detvanu. Počas týchto ciest spoznávajú mnohých ľudí. Je to aj príležitosť vymeniť si skúseností, postoje, názory na rozličné témy.

  Pri tejto peknej príležitosti prajeme spolku, aby mládež v budúcnosti neupustila od záujmu o folklór, spev a divadlo a naďalej prejavovala ochotu aktívnej účastí na živote spolku Detvan vďaka čomu rastie nielen jej kultúrne povedomie, rozvíja sa nadanie, obohacuje osobnosť, má hodnotne využitý voľný čas, ale zachováva sa slovenské dedičstvo našich predkov.

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  Vremenska prognoza za 21. jul

  U nedelju promenljivo, toplo, sparno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim ujutro i pre podne, dok se posle podne očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. […]

  Gužve na graničnim prelazima, u koloni i do dva sata

  I ovog vikenda su velike gužve na graničnim prelazima između Srbije i Mađarske. Najviše se čeka na ulazu u Srbiju, oko sat vremena, dok je zadržavanje na Horgošu na izlazu iz zemlje oko 30 […]