• Vojlovická cirkevná delegácia na Slovensku

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Pročitajte tekst na srpskom jeziku.

  Trojdňovú cirkevnú návštevu, mesta Hlohovec ktorý leží v západnej časti Slovenska na dolnom toku najdlhšej slovenskej rieky Váh, a srdečné pozvanie na veľkú slávnosť v cirkevnom zbore v Hlohovci neodmietli ani Vojlovičania na čele s vojlovickým  farárom Branislavom Kulíkom s manželkou, dozorcom Martinom Markom a kurátorom Jankom Markovým s manželkou.

  V sobotu 19.novembra  evanjelický cirkevný zbor v Hlohovci prežíval radostné chvíle. To boli prvé okamihy v hlohovskom chráme, ktoré naznačovali, že tu vládne sviatočná atmosféra – chystá sa slávnosť inštalácie brata farára. Na slávnostných službách Božích v prítomnosti mnohopočetných hostí, dôstojného brata biskupa Milana Krivdu,  seniorky bratislavskeho seniorátu Sidonie Horňanovej, bratov a sestier farárov bola vykonaná slávnosť inštalácie zborového farára  Ľuboša Vontorčíka. Mladý a prívetivý farár za krátky čas pôsobenia spolu so svojou manželkou farárkou Barborou a rodinou prenikol do sŕdc cirkevníkov. Svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a obetavosťou si získal uznanie a úctu mnohých ľudí.

  Slávnostný akt inštalácie a uvedenia do funkcie vykonala vznešená  seniorka bratislavskeho seniorátu Sidonia Horňanová a asistovali jej  nitriansky zborový farár Ivan Eľko  a trnavský zborový farár Rastislav Hargaš. Pri inštalácii  farár dostal chrámový kľúč, ktorý symbolizuje právo otvárať a zatvárať dvere chrámu, prijímať ľudí , a teda sa o nich starať, agendu, sviatostné bohoslužobné nádoby, Bibliu a kamžu – biely odev, ktorý je symbolom čistoty veriaceho človeka. Inštaláciou bol uvedený do života cirkevného zboru, zaviazaný právnymi aj cirkevnými povinnosťami, službou Bohu aj ľuďom. Kázňou Božieho slova poslúžil dôstojný biskup západného dištriktu Milan Krivda. Zapôsobil na prítomných veriacich celou svojou osobnosťou, svojím oduševnením, no najmä svojou hlbokou vierou a evanjelicko-kresťanským presvedčením.

   Krásnym príhovorom prispel k slávnostným chvíľam aj vojlovický farár Branislav Kulík. Po príhovore odovzdal novozvolenému farárovi  dar a cirkevnému zboru a farárovi Ľubošovi sa prihovoril aj vojlovický dozorca Martin Marko. Pri tejto príležitosti zaspieval aj spevokol z cirkevného zboru Horné Zelenice. Prítomným sa prihovoril aj novo inštalovaný  farár Ľuboš Vontorčík. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a vyslovil želanie, aby všetkých i naďalej Pán Boh sprevádzal milosťou a požehnaním, vzájomným porozumením, dobrými medziľudskými vzťahmi a spoluprácou k ďalšiemu napredovaniu cirkevného zboru. Slovami potešenia, povzbudenia sa prihovárali aj bratia farári a sestri farárky ktorý boli prítomný na slávnostných službách Božích a ktorý dopomohli aby táto udalosť bola na úrovni.

   

  Deň plný sviatočných chvíľ bol požehnaným dňom pre všetkých zúčastnených. Naplnil srdcia veriacich pokojom, pretože svedčil o láske a spolupatričnosti vo viere k našej evanjelickej cirkvi.  Družba s manželským párom farárkou Barborou a farárom Ľubošom Vontorčíkovým a ich dcérkami prebiehala aj v nedeľu, keď spoločnými silami, s Božím požehnaním spolu s vojlovickým farárom Branislavom Kulíkom vykonali služby Božie v chrámoch Božích v Hlohovci a v  dedinke Pastuchovo.

   

  Trojdňovú cirkevnú návštevu, mesta Hlohovec ktorý leží v západnej časti Slovenska na dolnom toku najdlhšej slovenskej rieky Váh, a srdečné pozvanie na veľkú slávnosť v cirkevnom zbore v Hlohovci neodmietli ani Vojlovičania na čele s vojlovickým  farárom Branislavom Kulíkom s manželkou, dozorcom Martinom Markom a kurátorom Jankom Markovým s manželkou.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija