• Zbog ostavinske rasprave ide se kod notara

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  013 Info

  Ostavinske rasprave formalno su iz sudova prešle u ruke beležnika. Sud ima mogućnost da ostavinsku raspravu kod koje nema spora prosledi notaru.

  Kako kažu u Javnobeležničkoj komori, u Vojvodini sudovi to mahom i rade, ali je praksa šarolika, pa tako u Beogradu, iako je trebalo da počne posle 1. jula, ovo još nije zaživelo.

  – Ostavinske rasprave javni beležnici rade kao povereni posao suda, znači da će građani i dalje podnositi predlog za raspravljanje zaostavštine sudovima, a sudovi će te predloge dostavljati beležnicima sa njihove teritorije po azbučnom redu, kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore. U ministarstvu pravde kažu da je godišnje bilo oko 150 hiljada ovakvih slučajeva, koje je rešavalo 190 sudija.

  U Novom Sadu samo četvoro sudija radi ostavinske rasprave i oni su u drugom kvartalu prošle godine imali više od četiri i po hiljade nerešenih, odnosno predmeta u radu. Do sredine jula oni su 300 predmeta poverili notarima i mnogi od tih predmeta su rešeni.

  Javni beležnici ograničeni rokovima

  Sud u svom rešenju, kojim poverava javnom beležniku sprovođenje postupka, određuje rok u kom mora obaviti povereni posao. Javni beležnik mora naročito voditi računa o granicama svog ovlašćenja i datom roku, jer su, Zakonom o javnom beležništvu, prekoračenje granica poverenih ovlašćenja ili nepreduzimanje radnje u rokovima koji su propisani pravilima postupka, propisani kao teža disciplinska povreda.

  U Javnobeležničkoj komori smatraju da od preuzimanja ostavinskih rasprava svi imaju korist.

  – Advokati će normalno, isto kako su zastupali pred sudovima, moći da zastupaju i pred javnim beležnicima u tim postupcima. Čini mi se da je to i u interesu advokata, jer će postupci biti brže završavani nego kod sudova, samim tim će i advokati svoje honorare moći da naplate pre, a građani da ostvare svoja prava u ostavinskim raspravama u nekim kraćim rokovima, navodi Đukanović.

  Određena je i tarifa javnog beležnika, pri čemu se vodilo računa da građani nemaju veće troškove nego do sada pred sudom. Kako kažu u Ministarstvu pravosuđa, do sada se dešavalo da sudovi određuju paušalne takse, zbog čega su građani za vrednost približno slične zaostavštine plaćali različite cene. Javni beležnici primenjuju iste kriterijume za sve, a vrednost zaostavštine utvrđuje se na osnovu procene poreske uprave.

  Kako kažu u Javnobeležničkoj komori, u Vojvodini sudovi to mahom i rade, ali je praksa šarolika, pa tako u Beogradu, iako je trebalo da počne posle 1. jula, ovo još nije zaživelo.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija