• azilanti

    Izbeglice i azilanti lakše do posla – treba li da se zabrinu srpski radnici

    Od februara su pojednostavljne procedure za zapošljavanje stranaca uz jedinstvenu radno-boravišnu dozvolu koju izdaje policija. Pristup tražištu rada olakšan je i izbeglicama i azilantima. Ta novina ne bi trebalo da plaši domaću radnu snagu, ocenjuju upućeni jer je na godišnjem nivou broj izbeglica sa odobrenim azilom jednocifren.