• beskućnici

    Od direktora do beskućnika: Njihov broj nemoguće utvrditi, zabluda da su među njima samo siromašni i neobrazovani

    Zabluda je da su beskućnici samo siromašni i neobrazovani ljudi. Među njima ima i onih sa fakultetskim diplomama, koji su imali dobre poslove, porodicu. A onda ih čitav niz nepovoljnih okolnosti dovede do beskućništva. Iako deluje da je to njihov izbor, zapravo nije tako. Splet različitih okolnosti dovede do toga – oštećeno fizičko ili mentalno zdravlje, alkohol, narkotici, a zatim narušeni porodični odnosa, često i porodično nasilje.

    O zdravlju beskućnika zdravstvo (ne) brine dovoljno

    Ljudi u situaciji beskućništva muku muče sa zdravljem, ali i sa zdravstvenim sistemom koji nije prilagođen specifičnostima njihovog života, što im otežava da ostvare osnovna ljudska prava i u toj oblasti, jedan je od glavnih zaključaka sa društvenog dijaloga u čijem fokusu ovoga puta jeste zdravstvena zaštita beskućnika. Njih 75 odsto ima udružene hronične bolesti, dok 60 procenata ima oštećeno mentalno zdravlje, pokazuje istraživanje humanitarne organizacije „Adra“.