• državni službenik

    Plate državnih službenika od 36.718 do 146.085 dinara

    Raspon plata državnih službenika u Srbiji na izvršilačkim radnim mestima u 2023. u najvećem broju državnih organa kreće se od 36.718 do 146.085 dinara, objavljeno je na blogu Službe za upravljanje kadrovima (www.kutak.suk.gov.rs).