• farmaceutski otpad

    Lekovi kojima je istekao rok uglavnom završe u kontejneru – koliko je to opasno

    Iako je još pre gotovo 15 godina Zakonom regulisano kome građani treba da predaju lekove kojima je istekao rok trajanja, ta odredba, svedoči praksa, nije zaživela kako određuju propisi. Građani se zato snalaze sami i samostalno upravljaju tim, uglavnom, opasnim otpadom. On bi morao da se tretira na odgovarajući način, da ne bi ugrozio ljude i životnu sredinu, ukazuju stručnjaci.