• garancija

    Nova uredba EU – ko popravi uređaj dobija produženje garancije za godinu dana

    Evropska unija ima novu direktivu koja bi potrošačima trebalo da olakša popravke uređaja i učini ih jeftinijim. Ko se odluči na popravku dobija produženje zakonske garancije za još godinu – ne samo za besplatne popravke i zamenski uređaj dok ona traje, već i za najpovoljnije servisiranje. Taj propis bi za nekoliko godina trebalo da se primeni i u Srbiji.

    Tehnika se pokvari čim joj istekne garancija – možemo li dobiti rezervne delove i popravku i nakon toga

    Kupci u Srbiji godišnje podnesu više od 1.000 žalbi na neispravne tehničke aparate, pre svega televizore i audio opremu. Čini se da se tehnika pokvari čim joj istekne garancija. Vesna Perinčić iz Republičkog udruženja potrošača kaže za RTS da bi bilo važno da se i u naš zakon uvede obaveza trgovca da i nakon isteka garantnog lista obezbedi rezervne delove i održavanje tog proizvoda izvesni period.