• glasanje

    Šta je u spreju kojim nam prskaju kažiprst kada izlazimo na glasanje?

    Zakonom o izboru narodnih poslanika predviženo je da svakom glasaču na biračkom mestu pre glasanja mora da se poprska sprej na kažiprst desne ruke. Reč je o nevidljivom spreju koji je napravljen od specijalnog nerastvorljivog UV mastila koje je vidljivo pod svetlošću UV lampe naredna 24 sata.

    Gde i kako mogu da se prijave za glasanje na izborima birači u inostranstvu?

    Birači koji borave u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije da podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu i to moraju da obave najkasnije pet dana pre zaključenja spiska, odnosno do 25. novembra.