• Kancelarija za IT i eUpravu

    Najveća prednost elektronskih usluga – ušteda vremena

    Kancelarija za IT i eUpravu kontinuirano unapređuje broj i kvalitet elektronskih usluga koje nudi građanima i privredi kako bi javna uprava bila što više dostupna, u svakom trenutku i sa bilo kog mesta, a stavovi i mišljenja korisnika u različitim istraživanjima koje se redovno sprovode predstavljaju osnov za dalji razvoj i unapređenje usluga na poratlu eUprave.