• lektira

    Koliko đaci čitaju: Lektira više nije „dosadna“, ali je program preopterećen

    Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) je posle 26 godina izvršio reviziju programa nastave i učenja, iako su na spisku i dalje ostali poznati „klasici“, najveća promena se desila uvođenjem izborne lektire, uz obaveznu. Učenici danas imaju priliku da čitaju kao lektiru i knjigu „Gospodar prstenova“. Međutim, pitanje je da li je postojeći program preveliko opterećenje za učenike ili je uspeo da ih motiviše da više čitaju.