• nezaposlena lica

    PANČEVO: Raspisani javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima

    Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ – IPA 2020, koji se sprovode u četiri filijale – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje.