• ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti