• otpremnina

    Minimalni iznos isplate otpremnine je neoporeziv

    Način obračuna iznosa otpremnine pri odlasku u penziju razlikuje se od načina obračuna isplate otpremnine kada zaposlenom prestane radni odnos. To je tako zato što je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili je došlo do smanjenja obima posla (tehnološki višak), pa obračun zavisi od više faktora.