• pecivo

    Jedemo upola manje hleba nego pre, a sve smo gojazniji: Zašto je to tako?

    Najvažnija životna namirnica izgleda da je u poslednje vreme postala upola manje važna jer istraživanja pokazuju da jedemo skoro duplo manje hleba u odnosu na 2006. godinu. Istraživanje takođe pokazuje da se hleb manje prodaje u mestima gde su primanja po glavi stanovnika veća, ali stručnjaci postavljaju pitanje – da li zaista jedemo manje hleba i kakvog je on danas kvaliteta?