• popravni ispit

    I osmaci na popravnom, nastavnici kažu da ne pamte takvu nezainteresovanost učenika

    Retko se kada može čuti da je neko od učenika osmog razreda pao na popravni ispit. Direktori škola kažu da toga nije bilo godinama unazad, da se saradnjom nastavnik-roditelj-učenik, uvek „izvuče“ dvojka na kraju. Međutim, ove godine u nekoliko beogradskih škola navode da su bili „prinuđeni“ da zaključe jedinice i osmacima, jer je izostala svaka saradnja učenika sa nastavnicima.