• porodična penzija

    Porodična penzija od početka narednog meseca od smrti penzionera

    Od ove godine važe nova pravila kada je reč o isplati poslednje penzije preminulom korisniku, kao i početku prava na porodičnu penziju, pa se iznos penzije koji pripada preminulom penzioneru ne računa više do dana smrti, već do kraja meseca u kome je smrt nastupila.