• potrošnja

    RZS: Potrošnja prema članu domaćinstva veća nego prihodi

    Republički zavod za statistiku objavio je danas da su prošle godine prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po članu domaćinstva u Srbiji iznosili su 29.361 dinar, dok su izdaci za ličnu potrošnju bili 29.467 dinara po članu domaćinstva.