• prskanje komaraca

    U četvrtak tretman suzbijanja komaraca u Starčevu

    Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. izvršiće tretman suzbijanja odraslih komaraca u Starčevu u četvrtak, 11. jula, ukoliko budu povoljni meteorološki uslovi.

    U četvrtak prskanje komaraca u Ivanovu, Jabuci i Glogonju.

    Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. izvršiće tretman suzbijanja odraslih komaraca u naseljenim mestima Ivanovo, Jabuka i Glogonj u četvrtak, 11. jula, ukoliko budu povoljni meteorološki uslovi.