• seks

    Mladi i seks – znanje kao lek protiv rizičnog ponašanja i eksperimentisanja

    Iako su do sada bila dva pokušaja da se seksualno vaspitanje uvede u školske programe, oba pokušaja su propala i to uglavnom zbog otpora pojedinaca ili grupa. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra smatra da bi nadležna ministarstva morala da ponude neki program ističući da što je veće znanje, manja je spremnost mladih da se rizično ponašaju. Profesorka biologije Snežana Romandić naglašava da škola ne daje dovoljno informacija mladima o toj temi, kao i da oni barataju s velikim brojem poluistina koje su štetne po njih.