• seksualni odnosi

    Istraživanje: Najveći broj učenika prvi seksualni odnos imao u 15. godini

    Većina adolescenata u Srbiji zadovoljna je svojim životom, ocenjujući ga prosečnom ocenom 8,3 od mogućih 10. Visok nivo zadovoljstva životom najviše je zastupljen kod učenika i učenica petog razreda osnovne škole, a sa uzrastom se smanjuje prosečna ocena zadovoljstva životom, pri čemu veću prosečnu ocenu daju dečaci, pokazala je najnovija studija Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.