• SFRJ

    Godišnjica smrti Josipa Broza Tita

    Na današnji dan pre 44 godine, u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.